• hr
 • en
 • de
 • it

Bonton u uvali

NEPISANA I PISANA PRAVILA PONAŠANJA PRILIKOM BORAVKA U UVALI

Bilo da planirate prenoćiti ili ste na kupanju u uvali, vrijede određena pravila ponašanja:

 • ne glisirati u uvali tj. u blizini drugih brodova
 • ne sidriti u blizini drugog broda - poštujte prostor diskrecije
 • ne bacijte sidro u livadu morske cvjetnica Posidonia oceanica

Morska cvjetnica Posidonia oceanica, u narodu poznata kao "morska trava", endemska je vrsta Sredozemnog mora. Raste gotovo od površine mora do 50 - ak metara dubine na pjeskovitom morskom dnu gdje razvija guste podmorske livade. Livade posidonije najveća su "spremišta" biološke raznolikosti u Jadranskom moru. U njima žive, mrijeste se, hrane i nalaze sklonište mnoge vrste riba i rakova, od kojih mnoge imaju veliku gospodarsku važnost. Također, livade posidonije štite obalu od erozije, gustim spletom korijenja i podzemnih stabljika sprečava odnošenje sedimenta s morskog dna te obogaćuje morsku vodu i sediment s kisikom. Zbog različitih ljudskih djelatnosti livade posidonije su vrlo ugrožene i sve više nestaju. Osim ove vrste u Jadranu žive još tri vrste morskih cvjetnica: Cymodocea nodosa, Zostera noltii i Zostera marina.

Ako ste bacili sidro u polje neke od invazvnih algi, fragmente algi ni slućajno ne bacajte u more jer će se iz njih razviti nove alge. Upoznajte koje su invazivne alge u Jadranu. Obavijestite INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO u Splitu na +385 (0)21 408004.

 • ne bacajte u more smeće. Organske otpatke spremite i bacite ih u more kada budete daleko od obale.
 • koristite fekalni "crni" tank ukoliko ga imate
 • ne slušajte bučno muziku, budite tihi (nije dobar primjer iz video clipa)
    

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Zagrebački sajam nautike. Točan termin održavanja sajma je:
 •   16.02.2022. - 20.02.2022.
 •   18.03.2022. - 20.03.2022.
 •   23.02.2022. - 27.02.2022.

E-mail adresa: