• hr
 • en
 • de
 • it

Vinjeta

Zapovjednik plovila koje se u Republiku Hrvatsku dovodi kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe ishoditi vinjetu u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

Lučka kapetanija ili ispostava izdaje vinjetu na temelju dokumentacije koju je zapovjednik plovila dužan priložiti:

 • Popis posade koji uključuje posadu i putnike na plovilu koji lučka kapetanija ili ispostava ovjerava potpisom i pečatom.Ukoliko zapovjednik plovila tjekom boravka i plovidbe u Republici Hrvatskoj za vrijeme valjanosti vinjete ne namjerava mjenjati posadu, ne treba se više prijavljivati lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi. Zapovjednik plovila može u Hrvatskoj iskrcati posadu s kojom je doplovio iz inozemstva i u tom slučaju promjenu posade mora prijaviti kapetaniji, te sa tako promjenjenom posadom mora isploviti iz Republike Hrvatske.
 • Popis osoba. Zapovjednik plovila može u Republici Hrvatskoj promjeniti posadu, pod uvjetom da prilikom ishođenja vinjete u lučkoj kapetaniji ili ispostavi ovjeri Popis osoba. Ukupan broj osoba na popisu ne smije biti veći od dvostrukog kapaciteta plovila. Međutim ako u trenutku ishođenja vinjete zbog opravdanih razloga nije moguće navesti sve osobe koje će boraviti na plovilu tijekom valjanosti vinjete, uz dopuštenje lučke kapetanije sve preostale osobe upisuju se prilikom prvog ukrcaja novih članova posade. Iznimno, uz dopuštenje lučke kapetanije Popis osoba može se povećati do najviše 30% kapaciteta plovila pod uvjetom da se na plovilu nalazi vlasnik plovila. Zapovjednik plovila za koje se u cijelosti ( do dozvoljenog broja osoba) ispuni Popis osoba ne mora se više javljati lučkoj kapetaniji radi izmjene osoba navedenih u popisu. Broj izmjena osoba navedenih u popisu nije ograničen. U situaciji da se umjesto osobe navedene u Popisu osoba mora ukrcati neka druga osoba, o tome se mora prije isplovljavanja iz luke izvjestiti lučku kapetaniju ili ispostavu radi odgovarajuće izmjene popisa osoba. Osobe koje borave na plovilu za vrijeme boravka u luci nije potrebno prijavljivati.
 • Dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu prema nacionalnom propisu države čiju zastavu vije. Ako plovilo nema dokaz o sposobnosti za plovidbu sukladno nacionalnim propisima države zastave, lučka kapetanija ili ispostava obavit će redoviti pregled plovila sukladno odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.
 • Dokaz da je osoba koja zapovjeda plovilom sposobna upravljati plovilom sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske. Strani državljani koji po nacionalnom propisu države čiju zastavu plovilo vije ne moraju biti osposobljeni za upravljanje plovilom, moraju ishoditi odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti sukladno propisima Republike Hrvatske. Strani državljani koji po nacionalnom propisu države čiju zastavu plovilo vije ne moraju biti osposobljeni za upravljanje plovilom, moraju ishoditi odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti sukladno propisima Republike Hrvatske najkasnije do 01. siječnja 2006. god.
 • Dokaz o osiguranju od odgovornosti za nematerijalne štete za plovila s porivnim uređajem većim od 15 kW.
 • Dokaz o vlašništvu plovila odnosno punomoć temeljem kojega se može potvrditi da je vlasnik plovila suglasan za davanja plovila na korištenje.

Ishođenjem vinjete podmiruju se sve obaveze koje uključuju naknade za:

 • sigurnost plovidbe
 • korištenje objekata sigurnosti plovidbe (svjetlarina)
 • pomorsku informativnu kartu
 • upravnu pristojbu

 

Vinjeta se lijepi na vidljivom dijelu trupa ili nadgrada plovila, a odrezak vinjete na Popis osoba.

Rok valjanosti vinjete je godina dana od dana izdavanja.
Vinjetu ne mora imati plovilo čija je duljina kraća od 2,5 m ili ima ukupnu snagu porivnih strojeva manju od 5 kW.

Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju duljinu (npr. Kajak, sandolina, pedalina i sl.).

Vinjetu ne mora imati plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj.

 

 

Zapovjednik plovila dužan je prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:

 • podvrgnuti se graničnoj kontroli u jednoj od luka otvorenih za međunarodni promet
 • ovjeriti popis posade u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Plovilo koje sudjeluje na sportskim natjecanjima ili dolazi u RH radi izlaganja na nautičkom sajmu ne mora imati vinjetu, pod uvjetom da je organizator sportskog natjecanja ili nautičkog sajma plovilo prijavio nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 5 dana prije početka natjecanja ili sajma. Oslobođenje se odnosi na plovila koja se izlažu na nautičkom sajmu bez namjere plovidbe u Republici Hrvatskoj. Organizator sportskog natjecanja dužan je uz prijavu obavezno priložiti i popis osoba koje će se nalaziti na plovilu.

Izvor: http://www.camps-cres-losinj.com