• hr
  • en
  • de
  • it

Naputak za ishođenje vinjeta

NAPUTAK ZA ISHOĐENJE VINJETE SUKLADNO UREDBI O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH ŠPORTU I ZARONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (Ministarstvo mora, prometa i veza, ožujak 2005.) 

Naputkom se regulira boravak stranih jahti i brodica u našem teritojalnom moru.
Najvažnije...
Dokumenti koji moraju biti u plovilu:
- vinjeta
- ovjereni popis posade (obuhvaca osobe koje se za vrijeme plovidbe stvarno nalaze na plovilu)
- ovjereni popis osoba (ako se osobe izmjenjuju za vrijeme plovidbe u Hrvatskoj i obuhvaca sve osobe koje ce boraviti na plovilu za vrijeme valjanosti vinjete)
- dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu
- dokaz da je osoba koja upravlja plovilom osposobljena za upravljanje plovilom
- dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu
- dokaz o vlasništvu ili punomoc izdana od vlasnika.
Broj osoba na listi posade
Nauticarima se omogucava da u Republici Hrvatskoj promjene posadu, ali pod uvjetom ishodenja „popisa osoba". Ukupan broj osoba na popisu ne smije biti veci od dvostrukog kapaciteta uvecanog za 30% jedinicnog kapaciteta plovila. Kapacitet plovila odreduje se sukladno ispravama plovila izdanih od nadležnih tijela države zastave, a ako plovilo nema tih dokumenata kapacitet ce se izracunati sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama i Tehnickim pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.
Popis osoba može se ispunjavati sukcesivno, a najkasnije prije ukrcavanja osobe navedene na popisu osoba. Popis osoba ovjerava se odreskom vinjete.
Broj izmjena osoba navedenih u popisu nije ogranicen.
Osobe koji borave na Vašem plovilu za vrijeme boravka u luci ili na sidrištu nije potrebno upisivati u popis osoba.

U pdf dokumentu se nalazi cijeli naputak.

DODATAK NAPUTKU:
1. Plovila koja nemaju mogućnost duljeg boravka ne moraju imati popis posade iz točke 1. Naputka.
2. Djeca mlađa od 12 godina ne upisuju se u popis osoba iz točke 2. Naputka te se stoga ne uračunavaju u maksimalni broj osoba (2,3 kapaciteta plovila) koji se mogu izmjenjivati između hrvtaskih luka.
3. Popis osoba na plovilima koje dolaze morskim putem ne mora se ishoditi prilikom ishođenja vinjete, već se može ishoditi i naknadno kada dolazi do promjene posade u Hrvatskoj.