• hr
  • en
  • de
  • it

Ronjenje

Pod pojmom podvodnih aktivnosti podrazumijeva se ronjenje radi razonode i sporta.

Državljani Republike Hrvatske i strani državljani smiju roniti samo uz posjedovanje valjane ronilačke iskaznice koju izdaje Hrvatski ronilački savez. Ronilačka iskaznica ima valjanost godinu dana od dana izdavanja. Izdaje se osobi koja posjeduje odgovarajuću ronilačku kvalifikaciju priznatu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Područje ronjenja mora biti vidljivo obilježeno, i to postavljanjem plutače u sredini područja ronjenja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 cm ili visoko istaknutom ronilačkom zastavicom na plovilu s kojega se obavlja ronjenje.
Ronjenje je zabranjeno u dijelovima unutrašnjih morskih voda koji obuhvaćaju luke, prilaze lukama, sidrišta luka i u područjima gustog prometa.
Najveća dozvoljena dubina sportsko-rekreativnog ronjenja sa zrakom iznosi 40 m.

 Ronjenje u zaštićenim zonama može se obavljati uz posjedovanje odobrenja sukladno Pravilniku o podvodnim aktivnostima. Sukladno navedenom pravilniku ronjenje može biti organizirano ili individualno. Organizator ronjenja može biti ronilački centar, ronilačka udruga, ronilački klub ili druga fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje podvodnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Individualno ronjenje može se obavljati samo uz odobrenje za individualno ronjenje koje izdaje lučka kapetanija/ispostava. Za izdavanje odobrenja za individualno ronjenje potrebno je:

- imati valjanu ronilačku iskaznicu
- uplatiti iznos propisan pravilnikom o podvodnim aktivnostima.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u najbližoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Izvor: http://www.camps-cres-losinj.com