• hr
  • en
  • de
  • it

Čuvajte kupače

Prema PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE, TE GRANICAMA PLOVIDBE BRODOVA I BRODICA

Članak 64 glasi:

Brodovi i brodice prilikom plovidbe unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ne smiju se približavati obali, i to:

1. brodovi koji obavljaju javni promet, na udaljenost manju od 300 m;
2. brodovi za šport i zabavu, na udaljenost manju od 200 m;
3. motorne brodice i jedrilice na udaljenost manju od 50 m.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka brodovi, motorne brodice i jedrilice mogu ploviti i na manjim udaljenostima od obale ako to zahtijeva konfiguracija plovnog puta, ali su pri tome dužni smanjiti brzinu u tolikoj mjeri da mogu lako i brzo obaviti manevar skretanja i zaustavljanja.

Brodice na vesla smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od 50 m od obale.

U vodenom prostoru pored plaže brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od - 50 m od ograde uređene plaže, odnosno 150 m od obale prirodne plaže.

Brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski i sl.) i brodice na zračnom jastuku mogu glisirati jedino na području na kojem je istima dozvoljeno glisirati a koja ne smiju biti bliže od 300 metara od obale.

Gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem istima nije zabranjeno glisirati.

Područja na kojima je gliserima zabranjeno glisirati, odnosno područja na kojima je brodicama iz stavka 5. ovog članka dozvoljeno glisirati, te način njihova označavanja, određuje kapetanija.

Kapetanija određuje područja na kojima je zabranjeno skijanje i područja na kojima je dozvoljena obuka skijaša i voditelja brodica na mlazni pogon, te način njihova označavanja.

Članak 66. glasi:

Polijetanje i slijetanje padobranom i zrakoplovom na pomorskom dobru dozvoljeno je samo s propisano obilježenih površina.

Prolazak brodice na mlazni pogon do područja na kojem je glisiranje iste dozvoljeno moguće je obavljati samo u propisano označenom vodenom prolazu, najmanjom mogućom brzinom.

Obilježavanje iz stavka 1. i 2. ovog članka obavlja pravna i fizička osoba koja je dobila koncesiju, na način koji odredi kapetanija.

 

Izvor : Narodne novine