• hr
 • en
 • de
 • it

Lista posade

LISTA POSADE ili CREW LIST

Pravna regulacija upotrebe liste posade definirana je: PRAVILNIKOM
O UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA PLOVILA (21. ožujka 2005)

Pravilnik kaže:

Članak 8.
Prijava popisa posade i putnika za svako plovilo obavlja se elektroničkim putem u centralnu bazu podataka Ministarstva najkasnije do trenutka isplovljenja plovila.
Za identifikaciju potpisnika popisa posade i putnika i potvrđivanje vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa upotrebljava se isključivo napredni elektronički potpis.
Popis posade i putnika, ispisan kao povratni dokument nakon prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem, mora se nalaziti na plovilu i osoba koja upravlja plovilom dužna je isti predočiti, na zahtjev, ovlaštenoj osobi.
U slučaju nemogućnosti prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem ista se ovjerava u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Tako ovjereni popis posade i putnika mora se naknadno unijeti u centralnu bazu podataka.
Obrazac popisa posade i putnika nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Pored podataka koji se prema obrascu iz stavka 5. ovog članka unose u popis posade i putnika, čarter tvrtka je dužna popuniti i druge podatke o bazi podataka, sukladno posebnim propisima.

Članak 9.
Čarter tvrtka dužna je voditi evidenciju popisa posade i putnika koju je dužna dati na uvid na zahtjev ovlaštene osobe.
Podaci iz centralne baze podataka dostupni su čarter tvrtkama za njihova plovila, a nadležnim tijelima državne uprave dostupni su podaci za sva plovila svih čarter tvrtki.

Članak 10.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na fizičke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za iznajmljivanje jahti i brodica pod stranom zastavom u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (čarter-licencija) prije stupanja na snagu Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), a koje na temelju valjane čarter licencije obavlja djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Na listi posade se nalaze podatci o skiperu i članovima posade:
- ime i prezime
- MB građana/ broj pasoša
- mjesto rođenja
- državljanstvo
- za skipera dodatno se upisuje i broj dozvole

Lista posade je jedan od glavnih dokumenata u reguliaranju charter djelatnosti:

 1. Osigurati kompletan nadzor nad djelatnošću iznajmljivanja plovila svim nadležnim tijelima državne uprave i na taj način onemogućiti obavljanje  tzv. „crnog čartera“
 2. Ubrzati sve poslovne procese Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka sa gospodarskim subjektima (čarter tvrtkama) vezanim uz čarter plovila
 3. Olakšati rad čarter tvrtkama na način da im se omogući samostalno, elektroničkim putem, prijavljivanje popisa posade i putnika na plovilima s bilo kojeg mjesta na Jadranu neovisno o radnom vremenu lučkih kapetanija i ispostava
 4. Praćenje transakcija u realnom vremenu uz dostupnost servisa 7x24 
 5. Osigurati najvišu razinu sigurnosti sustava kao i svih transakcija u njemu

Korisnici projekta:

 1. 324 pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica (čarter tvrtke)
 2. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka – lučke kapetanije
 3. Ministarstvo unutarnjih poslova
 4. Ministarstvo financija – Porezna i Carinska Uprava.

Primjer: Liste posade

U pdf dokumentu je PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST IZNAJMLJIVANJA PLOVILA, kojim se regulira lista posade.

Izvor: www.mmpi.hr