• hr
  • en
  • de
  • it

Sezona 2010. Najćešća pitanja i odgovori

Nova pravna regulativa za sezonu 2010. Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine", broj 152/08. i 59/09 - isp.)

Najčešća pitanja i odgovori

1. Koje prednosti donosi nova pravna regulativa za nautičare u svezi s plaćanjem paušalnog iznosa boravišne pristojbe?
Ministarstvo turizma zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture pokrenulo je zajednički projekt jedinstvene vinjete u okviru cilja pojednostavljenja administrativnih. Provedbom tog projekta objedinjuju se poslovi koji su u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i sustava turističkih zajednica na način da se nautičarima omogućava izvršenje predmetnih obveza na jednom mjestu, brže, jednostavnije i s manje administrativnih zapreka. Kroz aktivnosti izvršenja obveza prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (vinjeta - plaćanje naknade za sigurnost plovidbe, svjetlarinu i drugo) i turističkoj zajednici (vinjeta - plaćanja boravišne pristojbe) na jednom mjestu - u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija, ubrzat će se i pojednostavniti procedura, odnosno nautičarima olakšati izvršenje propisanih obveza.

2. Tko je obveznik plaćanja boravišne pristojbe u smislu Zakona, odnosno tko se smatra nautičarom?
Nautičarom se smatra vlasnik ili korisnik plovila i svaka osoba koja noći na tom plovilu.

3. Koje su obveze nautičari dužni podmiriti u 2010. godini?
Nautičari su dužni podmiriti obveze prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na način identičan kao i prethodnih godina i to naknadu za sigurnost plovidbe, pomorsku informativnu kartu i svjetlarinu, a prema sustavu turističkih zajednica nautičari za sebe i sve osobe koje noće na plovilu plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe, koji ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu.

4. Koje obaveze nautičari podmiruju prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture?
Nautičari plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe, pomorsku informativnu kartu i svjetlarinu. Cijene su navedene u tablici Obračun naknada za sigurnost plovidbe. OBRAČUN NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE (tablica) >>>link

5. Plaća li se naknada prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sve strane jahte i brodice?
Naknada prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture plaća se za strane jahte i brodice namijenjenih športu i razonodi čija je duljina 3 metra ili veća, kao i one duljine manje od 3 metra ako imaju ukupnu snagu porivnih strojeva 5 kW ili jaču. Naknada se ne plaća za plovilo na vesla bez obzira na njegovu duljinu (npr. kajak, sandolina, pedalina i slično), za plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u RH niti za plovilo koje sudjeluje u športskim natjecanjima ili dolazi u RH radi izlaganja na nautičkom sajmu.

6. Koje obveze nautičari podmiruju prema sustavu turističkih zajednica?
Nautičari plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu za plovilo duže od 5 metara s ugrađenim ležajevima koje se koristi za odmor, rekreaciju i krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma, odnosno plovni objekt za odmor i rekreaciju i plovni objekt za višednevna krstarenja na kojima se pruža usluga u nautičkom turizmu (charter, cruising).
Vinjeta i pripadajući račun

7. Što je dokaz o plaćenim obvezama?
a) Za plovilo duljine do 3 m ne plaćaju se naknade.
b) Za plovilo strane državne pripadnosti duljine od 3-5 m (kao i plovilo duljine manje od 3 metra ako ima ukupnu snagu porivnih strojeva 5 kW ili jaču) plaća se naknada za sigurnost plovidbe, pomorsku informativnu kartu i svjetlarinu. Kao dokaz o plaćenoj naknadi izdaje se vinjeta.
c) Za plovilo strane državne pripadnosti koje je duže od 5 m i s ugrađenim ležajevima plaća se naknada za sigurnost plovidbe, pomorsku informativnu kartu i svjetlarinu, te boravišna pristojba. Kao dokaz o podmirenim obvezama izdaje se vinjeta i pripadajući račun.
d) Za plovila hrvatske državne pripadnosti koje je duže od 5 m i s ugrađenim ležajevima plaća se boravišna pristojba. Kao dokaz o podmirenoj obvezi izdaje se vinjeta i pripadajući račun.

8. Gdje se izdaje vinjeta i pripadajući računi?
Vinjeta i pripadajući račun se izdaju u lučkim kapetanijama odnosno ispostavama lučkih kapetanija.
(Popis lučkih kapetanija i ispostava: http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=475)


9. Tko su obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe i kako se plaća?
Obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe su vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje. Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari plaćaju prije isplovljavanja plovila u lučkim kapetanijama, odnosno ispostavama lučkih kapetanija i to kada na plovilu borave i noće u lukama nautičkog turizma ili na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet sukladno propisu kojim se uređuje pomorsko dobo i morske luke ako se plovilo u tim lukama nalazi na stalnom ili povremenom vezu.

10. Što se smatra noćenjem u smislu obveze plaćanja boravišne pristojbe za nautičare?
Noćenjem u smislu obveze plaćanja boravišne pristojbe za nautičare smatra se boravak i noćenje vlasnika ili korisnika plovila i svih ostalih osoba na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje dok se to plovilo nalazi u lukama nautičkog turizma, odnosno na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet ako se plovilo u tim lukama nalazi na stalnom ili povremenom vezu.

11. O čemu ovisi visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare?
Visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare ovisi o duljini plovila i o trajanju boravka osoba koje se nalaze na plovilu.
12.Koliki su paušalni iznosi boravišne pristojbe koju plaćaju nautičari u 2010.godini?
Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju nautičari za 2010. godinu utvrđen je u sljedećim iznosima:

Duljina plovila

Vremensko razdoblje

Iznos u kunama

5 – 9 metara

do 8 dana

150,00

do 15 dana

300,00

do 30 dana

400,00

do 90 dana

600,00

do 1 godine

1.000,00

9 – 12 metara

do 8 dana

200,00

do 15 dana

350,00

do 30 dana

500,00

do 90 dana

650,00

do 1 godine

1.100,00

12 – 15 metara

do 8 dana

300,00

do 15 dana

400,00

do 30 dana

600,00

do 90 dana

750,00

do 1 godine

1.300,00

15 – 20 metara

do 8 dana

400,00

do 15 dana

500,00

do 30 dana

700,00

do 90 dana

850,00

do 1 godine

1.500,00

Preko 20 metara

do 8 dana

600,00

do 15 dana

800,00

do 30 dana

1.000,00

do 90 dana

1.300,00

do 1 godine

1.700,00«


UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2010. GODINU (NN 38/10) >>>link

13. Za koja vremenska razdoblja nautičari mogu platiti paušalni iznos boravišne pristojbe?
Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja: do 8 dana, do 15 dana, do 30 dana, do 90 dana i do 1 godine.

14. Što se izdaje nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju prvi put?
Nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju prvi put izdaje se vinjeta i pripadajući račun za određeno vremensko razdoblje.
Nautičarima koji već posjeduju valjanu vinjetu izdaje se samo račun za plaćeni iznos boravišne pristojbe. Nautičari koji nemaju vinjetu ili je istekao rok valjanosti prethodno izdane vinjete (strani nautičari) moraju u lučkim kapetanijama ili ispostavama lučkih kapetanija ishoditi vinjetu.

15. Moraju li nautičari kupovati vinjetu kada boravišnu pristojbu plaćaju drugi i svaki sljedeći put?
Nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju drugi i svaki sljedeći put izdaje se samo račun za novo vremensko razdoblje boravka na plovilu bez izdavanja nove vinjete.

16. Koje je vrijeme važenja vinjete za plovila hrvatske državne pripadnosti?
Za plovila hrvatske državne pripadnosti vrijeme važenja vinjete je neograničeno osim ako dođe do promjene tehničkih karakteristika plovila koje su uvjet za plaćanje boravišne pristojbe.

17. Koje je vrijeme važenja vinjete za plovila strane državne pripadnosti?
Za plovila strane državne pripadnosti rok valjanosti vinjete je godina dana od dana izdavanja. Za jedno plovilo godišnje se može izdati samo jedna vinjeta.

18. Plaća li se paušalni iznos boravišne pristojbe u 2010. godini uz stalni vez u lukama nautičkog turizma?
Od 01. siječnja 2010. godine nautičari boravišnu pristojbu plaćaju isključivo u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija u paušalnom iznosu, a ne u lukama u kojima imaju stalni vez.

19. Što mora biti navedeno na računu koji se izdaje uz vinjetu?
Na računu se uz podatke o plovilu navodi iznos naplaćene paušalne boravišne pristojbe i vremensko razdoblje za koje je plaćena.

20. Kako postupiti u slučaju oštećenja ili nestanka vinjete?
U slučaju oštećenja ili nestanka vinjete nautičari su dužni ishoditi novu vinjetu.

21. Gdje se mora nalaziti vinjeta i račun?
Plovilo mora biti na vidljivom mjestu označeno vinjetom. Račun se uvijek mora nalaziti na plovilu. Zapovjednik plovila ga je dužan predočiti ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev.

22. Što je dokaz o plaćenoj boravišnoj pristojbi?
Vinjeta i pripadajući račun su dokaz se da je vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu platio boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu. Račun je sastavni dio vinjete, odnosno sastavni dio dokaza o plaćenoj boravišnoj pristojbi u paušalnom iznosu.

23. Što je strani nautičar dužan napraviti ako dolazi u Republiku Hrvatsku morskim putem?
Strani nautičar koji dolazi u Republiku Hrvatsku morskim putem dužan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet u svrhu obavljanja granične kontrole te prijaviti boravište policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci gdje se obavlja granična kontrola. Nakon toga će u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije ishoditi vinjetu i platiti naknade za sigurnost plovidbe, pomorsku informativnu kartu i svjetlarinu te paušalni iznos boravišne pristojbe.

24. Što je strani nautičar dužan napraviti ako dolazi na plovilo koje se nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma ili ga dovozi u Republiku Hrvatsku kopnenim putem?
Strani nautičar koji dolazi na plovilo koje se nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma, odnosno strani nautičar koji plovilo dovozi u Republiku Hrvatsku kopnenim putem, dužan je ishoditi vinjetu i platiti paušalni iznos boravišne pristojbe u prostorima lučke kapetanije ili ispostave lučke kapetanije prije isplovljavanja, odnosno boravka i noćenja na plovilu. Pošto se radi o stranom državljaninu, dužan je svoj boravak u Republici Hrvatskoj prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u najbližoj policijskoj postaji ili uredu turističke zajednice. Prijavu vrši samostalno ako ne boravi u luci nautičkog turizma. U suprotnom, to je dužan za njih učiniti pružatelj usluge veza (marina).

25. Tko je dužan izvršiti prijavu boravišta stranog nautičara prema Ministarstvu unutarnjih poslova?
Sukladno Zakonu o strancima (NN 79 / 2007) propisane obveze prijave boravišta stranog nautičara nisu se promijenile u odnosu na 2009. godinu i to:
• pravne i fizičke osobe koje pružaju smještaj strancima boravište prijavljuju u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja (charter, cruising, hoteli, kampovi i dr.),
• pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge veza u luci nautičkog turizma, ako je stranac prvi puta došao na plovilo na kojem će biti smješten boravište prijavljuju u roku od 12 sati od pružanja usluge smještaja (marine i dr.),
• svaka iduća pravna i fizička osoba koja pruža uslugu veza u luci nautičkog turizma, ako se plovilo nalazi na vezu duže od 6 sati boravište prijavljuju u roku od 12 sati od dolaska na vez,
• pravna i fizička osoba koja iznajmljuje plovilo strancu, kada se plovilo preuzima na mjestu gdje se vez ne naplaćuje boravište prijavljuju u roku od 12 sati od preuzimanja plovila (charter).

26. Tko obavlja nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe?
Nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

27. Tko i kako postupa ako nautičari prije isplovljavanja plovila ne uplate boravišnu pristojbu?
Nautičarima koji prije isplovljavanja ne uplate boravišnu pristojbu gospodarski inspektor rješenjem će naložiti uplatu boravišne pristojbe.

28. Kolika je kazna ako nautičari nemaju nalijepljenu vinjetu na vidljivom mjestu na plovilu i pripadajući račun za plaćenu boravišnu pristojbu?
Nautičar čije plovilo nije na vidljivom mjestu označeno vinjetom i ako na plovilu nema račun o plaćenoj boravišnoj pristojbi:
a) bit će kažnjen za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna
b) može na mjestu izvršenja prekršaja biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna od strane gospodarskog inspektora Državnog inspektorata.

Izvor: www.mmpi.hr