• hr
  • en
  • de
  • it

Nautički turizam 2009.

Udruženje pružatelja usluga smještaja na plovilima (UPUSP) - charter pri HGK u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture je izradilo zanimljivu prezentaciju NAUTIČKI TURIZAM 2009.
Podatci koji su predstavljeni u prezentaciji se većinom dobiveni iz crew lista posada čije ispunjavanje je obavezno.
Znači podatci su većinom vjerodostojni.

Broj prijava jahti u stranom vlasništvu i nautičara na njima raste ...

 

Broj luka nautičkog turizma raste ali nedovoljnim tempom u odnosu na porast broja plovila i gostiju
Takva situacija rezultira i porastom cijena usluga luka nautičkog turizma na principu ponude i potražnje.

Broj vezova u lukama nautičkog turizma ....

Na stalnom vezu najviše je plovila dužine između 10 i 12 metara .... 

Najviše je plovila sa hrvatskom zastavom na stalnom vezu...

Prihodi u lukama nautičkog turizma su u stalnom porastu ....

Također, u kontinuiranom porastu je i broj charter tvrtki i charter plovila ....

Broj gostiju i struktura gostiju u odnosu na domaće goste ....

Iznenađenje, udio domaćih gostiju u ukupnom je 12% ....

Kad su najveće gužve ....

Najveći broj tvrtki koje se bave charterom imaju 1 ili 2 registrirana plovila ... Samo dvije tvrtke imaju više od 100 plovila registrirano - Adriatic Charter i Sunsail

Prevladavaju tvrtke sa 5 i više plovila u ponudi ...
Broj tvrtki sa 1 ili 2 plovila je posljedica važećih zakona.