• hr
  • en
  • de
  • it18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
21
Tmax(°C)
26
26
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
21
Tmax(°C)
25
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
27
27
23


Mala Luka/Veli Drvenik

Uvala Mala Luka nalazi se na sjeverozapadnoj strani Velog Drvenika. Mala Luka ima dva kraka, dubine na kojim se sidri su u krakovima od 5 do 8 metara. Dno je mjestimično pokriveno posidonijom pa treba obratiti pažnju kod sidrenja.

Google Earth: Mala Luka/Veli Drvenik