• hr
  • en
  • de
  • it

Svjetionici

Na moru se susrećemo s raznim pomorskim svjetlima za noćnu ili vremenskim uvjetima  otežanu navigaciju. Najčešća pomorska svjetla su svjetionici koji mogu svijetliti u raznim bojama ovisno o vrsti informacije koju nam prenose. Slovo „B“, primjerice, na karti označava svjetlo bijele boje, „C“ crvene, „Ž“ žute, „Z“ zelene itd. Simbol za pomorsko svjetlo je oblika kapi crvene boje, ima posebnu oznaku također crvene boje ako u magli pušta zvučne signale. Svako pomorsko svjetlo ima svoju karakteristiku po kojemu ga lako možemo prepoznati na moru.

Nikad se ne smijemo dovesti u situaciju da zamijenimo svjetla jer to može biti vrlo opasno, a u najgorim slučajevima i pogibeljno. Da se ne bi doveli u opasnu situaciju, karakteristiku pomorskih svjetala potrebno je dobro poznavati.

Oznaka na karti sastavljena je od simbola:
  • B          slovo koje označava boju svjetla
  • Bl         način svijetljenja (bljesak)
  • (2)       broj u zagradama označava bljeskove u grupi
  • 5s        period u sekundama
  • 16m     visina svjetla iznad mora u metrima
  • 7M       domet svjetla u nautičkim miljama
Primjer 1 B Bl (2) 5s 16m 7M  -  Ovu oznaku čitamo na način: bijeli bljesak, dva bljeska u grupi (redom), svako pet sekundi (između svakog prvog bljeska), šesnaest metara iznad površine mora, vidljivo je na 7 nautičkih milja. Da je uz slovo „B“ bilo još neko drugo slovo npr. „C“, to bi značilo da svjetionik svijetli bijelim i crvenim svjetlom u sektorima, a druga brojka u miljama označavala bi domet drugog svjetla.

Primjer 2 B izo 4s 14m 4M   -  Ovu oznaku čitamo na način: bijelo izofazno svjetlo, svake 4 sekunde, 14 metara iznad mora, vidljivo na 4 nautičke milje. Izofazno 
znači da je jednako trajanje svjetla i tame u jednom periodu.
(u primjeru 2 to znači da će svjetlo trajati 2s i tama 2s)

Kratica Pot. označava sektor potamljenja nekog pomorskog svjetla (svjetlo u tom području je zaklonjeno nekim objektom ili drugim kopnom).
Pored potamnjenog sektora može se nalaziti još i crveni sektor koji označava područje opasno za plovidbu.                                              

Lučka svjetla smještena su na ulazima u luke i pri uplovljavanju u luku s desne je strane uvijek zeleno, a s lijeve strane crveno lučko svjetlo.
Svijetleće plutače označavaju položaj i granice navigacijskih prepreka i plovnih putova. Djelovanjem struja i valova mogu promijeniti položaj ili se otrgnuti s pozicije.

Izvor: http://www.morskicovik.com