• hr
  • en
  • de
  • it

Cijene noćenja u lučicama i sidrištima u 2010.

Koliko ćemo plaćati noćenja u lučicama i sidrištima u 2010. godini?

Svake godine primjećujemo da su troškovi noćenja u lučicama i sidrištima sve zamjetniji u ukupnim troškovima krstarenja.
Tako smo svake godine  oprezniji kada biramo mjesto gdje ćemo pristati, kada se planira željena ruta. Sve je idealno ako imate lijepo vrijeme i ako sidrite u idiličnom uvalama našeg Jadrana. Isto tako, nema ljepšeg osjećaja kada dolazite brodom u nautičko odredište. Tada možete vidjeti odredište i osjetiti energiju odredišta na izvorni način, jer - izvorno se svakom odredištu oduvijek prilazilo sa mora.

Usporedba cijena noćenja  načinjena je na temelju podataka za plovila dužine od 10 do 15 metara koja su i najčešća u našim prilikama.

 Luka/Dužina plovila 10/11 m 11/12 m12/13 m13/14 m14/15 m

 Vis

328 kn 

 357 kn

 387 kn

 416 kn

 452 kn

Stari Grad na Hvaru

285 kn 

 306 kn

 336 kn

 357 kn

 452 kn

 Cres

 270 kn 

 294 kn

 321 kn

 350 kn

 372 kn

 Rab

255 kn

 277 kn

 294 kn

 321 kn

 343 kn

Sali Dugi otok

226 kn

 300 kn

 321 kn

 350 kn

 372 kn

 Vela Luka Korčula 

 233 kn 

240 kn 

255 kn

 270 kn 

 277 kn 

 Rabac

219 kn 

233 kn 

 255 kn 

 277 kn 

 299 kn 

 Korčula

219 kn

 233 kn

 255 kn

 277 kn

 299 kn

 Božava Dugi otok

189 kn

 204 kn

 211 kn

 226 kn

 240 kn

 Nerezine otok Lošinj

 189 kn

 204 kn 

211 kn  

  226 kn 

  240 kn 

 Umag

 175 kn

 189 kn

 211 kn

 226 kn

 240 kn

 Brgulje otok Molat

 160 kn

175 kn 

189 kn 

211 kn 

226 kn 

 Rovinj

 124 kn 

 132 kn 

 212 kn 

 226 kn 

 240 kn 

Tablica 1 prikazuje podatke za 13 lučica. Cijene u tablici su u kunama te uključuju upotrebu strujnog priključka, punjenje spremnika vodom i odvoz smeća. Neka odredišta imaju sanitarni čvor, a neka ne.

Da li su cijene previsoke?
U Visu se, naime, po cijeni dnevnog veza za brod dužine od 11-12 metara (uglavnom brodovi sa 3 kabine) može unajmiti apartman za 6 osoba, dok recimo u Rovinju, gradu s većim turističkim ugledom (i brojem posjeta turista), za 132 kune, kolika je cijena veza po danu, 6 osoba ne može popiti ni piće u kafiću. Naravno to su dvije ekstremne situacije - najskuplje i najpovoljnije odredište. Općenito gledano, noćenje u lučicama je precijenjeno - puno novaca za siguran vez.
Ispričat ću vam jednu priču iz stvarnog života. Prošle jeseni jedan moj prijatelj uplovio je s dvanaestmetarskom jedrilicom u Komižu u 3 sata ujutro. Kako je bila gužva, ugurao se između dvije jedrilice i vezao krmom na mol. Kada je želio osigurati vez muringom, na svoje žaljenje primijetio je da niti jedan nije slobodan. Snašao se na taj način da je pramac broda povezao sa konopom za pramac susjednog broda. Naravno, nije bilo ni slobodnog strujnog priključka.
Nakon toga posada je krenula na zasluženi odmor. Buđenje je bilo naglo u 8 sati ujutro kada je dežurni mornar na molu uporno kucao na ulaz u brod. Kada je vidio da nema odgovora iz broda počeo je sve glasnije kucati, hodati po brodu i pozivati posadu da se probude. Naravno da je uspio u svojoj namjeri i jedan član posade je provirio iz broda. Dočekao ga je mrki pogled "turističkog djelatnika" s mola koji mrzovoljno traži dokumente od broda. Nakon što je dobio dokumente, napisao je račun na 380 kuna i naravno naplatio.
Znači, ispada da boravak od 5 sati, bez muringa (neosigurani vez), bez struje i vode košta 380 kuna. Nakon nekog vremena upoznali su se s posadom broda za čiji su se pramac te noći vezali, saznavši da ni on nije imao slobodan muring nego je sidrio i krmom se vezao za mol.
Vjerojatno ima dosta sličnih slučajeva da se nepravedno (moguće po propisima) naplaćuje vez. Vjerojatno bi bilo pravednije da se vez naplaćuje po satu boravka u odredištu i stvarno utrošenoj količini vode i struje (ako se koriste).

Neka odredišta nude i alternative s povoljnijim cijenama. Tako, na primjer, u Visu možete sidriti na predviđenom sidrištu, što se naplaćuje jednokratno 50 kuna po brodu. U Korčuli, ako nema mjesta u zapadnoj luci ili su vremenski uvjeti nepogodni, možete sidriti u uvali Luka (prva uvala južnije od ACI Korčule) po 50% povoljnijoj cijeni u odnosu na rivu. Neke luke (npr. Umag, Poreč i dr.) imaju i organizirana sidrišta s plutačama gdje je vez u pravilu 50% povoljniji nego vez na obali.
Naravno, naše cijene noćenja u lučicama ne mogu se uopće uspoređivati s cijenama u Grčkoj. U Grčkoj takva usluga košta tek nekoliko eura, a većina luka nema ni muringe, niti priključke za struju, a kamoli mogućnost punjenja tankova vodom.
Višestruko je povoljnije noćenje na organiziranim sidrištima s plutačama. U tablicama su nabrojena neka od organiziranih sidrišta i cijene noćenja po kategorijama.

Sidrište/Dužina plovila 10/11 m 11/12 m12/13 m13/14 m14/15 m
Zaljev Pantera Dugi otok

153 kn 

 167 kn

 182 kn

 197 kn

 211 kn

Uvala Sv, Ante Silba

131 kn 

 146 kn

 153 kn

 168 kn

 182 kn

 Prolaz Ilovik

 109 kn 

 116 kn

 131 kn

 138 kn

 142kn

 Velika Stupica Žirje

102 kn

 102 kn

 153 kn

 153 kn

 153 kn


Tablica 2 prikazuje podatke za 4 organizirana sidrišta s plutačama. Cijene u tablici su u kunama te uključuju odvoz smeća. 

Kod organiziranih sidrišta s plutačama, zakonodavac je koncesionare oslobodio odgovornosti za štete nastale uslijed pucanja podvodnih konopa na plutačama. Zato je važno pregledati u kakvom stanju je plutača prije nego se vežete za nju.

Zoran Pelikan