• hr
  • en
  • de
  • it
Pogled sa mora na Malu Stinivu na otoku Hvaru photo: Trnka
Žalo u Maloj Stinivi photo: Trnka
Kupanje u Maloj Stinivi photo: Trnka
Mala Stiniva Hvar
Kuća u jednom od krakova uvale Mala Stiniva18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
26
28
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
25
29
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
22
Tmax(°C)
27
30
23


Mala Stiniva/Hvar

Uvala Mala Stiniva na otoku Hvaru ima dva kraka.
Na samom kraju lijevog kraka nalazi se ribarska kuća s prekrasnim žalom. Sidri se na dubini od 10 metara.
U desnom kraku uvale sidri se na cca 13 metara.

Prikaz uvale Mala Stiniva sa Google Earthsa