• hr
 • en
 • de
 • it
Sidrište Tratica otok Kakan photo: Zoran Pelikan
Uvala Tratica photo: obitelj Košuljandić
Motiv sa sidrišta Tratica otok Kakan photo: Zoran Pelikan
Jahta na sidrištu Tratica otok Kakan photo: Zoran Pelikan
Restoran u uvali Tratica otok Kakan photo: Zoran Pelikan
Leptir - Tratica otok Kakan photo: obitelj Košuljandić18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
24
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
25
28
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
26
29
23


Tratica/otok Kakan

Osim sidrišta Borovnjaci, na otoku Kaknu može se pristati i u uvali Tratica. U Tratici je restoran popularan među nautičarima. Restoran se nalazi u borovoj šumi. Pristati se može na bovama i na 8 muringa koji se nalaze na jednom molu u uvali. Cijena noćenja/dnevnog veza ista je za bove i za muringe. Vez na murinzima rezerviran je za goste restorana.

CJENIK DNEVNOG VEZA - SIDRŠTE TRATICA OTOK KAKAN

VEZ NA BOVI
 • broj bova 20
 • broj muringa 8
 • cijene noćenja/ dnevnog veza
  Brodice do 7 m - 13,3 Eura/ 100 Kuna
  Brodice od 7 do 10 m - 20 Eura/ 150 Kuna
  Brodovi od 10 m do 14 m - 26,6 Eura/ 200 Kuna
  Brodovi od 14 do 18 m - 33,3 Eura/ 250 Kuna
 • info o slobodnim bovama: Zvijezdan Košuljandić tel: +385 91 143 1037
  Obrt Riva Tours, vlasnik Marina Košuljandić


Video

 

Slika sidrišta Tratica na otolu Kaknu - Google Earth