• hr
  • en
  • de
  • it

Problemi sa sidrom


problemi_1

Problemi sa sidrom najčešće nastaju kada sidro zapne za nešto na dnu. Tako zakvačeno sidro možemo pokušati osloboditi najprije plovidbom u raznim smjerovima...problemi_2 ...ili tako da načinimo vijenac od lanca i spustimo ga po sidrenjaku do sidra. Sada povlačimo uže vezano za vijenac kako bi pomaknuli zaglavljeno sidro.


problemi_3

Ako je sidro zapelo o neki zaboravljeni lanac, spustimo sidarce (s orepinom) i nakon što smo sidrom što više podigli lanac, zakvačimo ga sidarcem i izvučemo sidro. Pomoću orepine izvučemo nakon toga i sidarce.
problemi_4


Kada ništa ne pomaže, sidro možemo i sami osloboditi ako zaronimo do njega. No bolje je da se služimo orepinom i plovkom pa nećemo znati za ove probleme.uteg_za_sidrenjak

Izgled utega kojeg spuštamo  po sidrenjaku ako nemamo predlanac ili kad je sidrenjak nedovoljno dug pa podiže struk sidra sa dna.

 

 

Izvor: www.walterturnsek.t-com.hr