• hr
  • en
  • de
  • it
Motiv NP Kornati photo: Branka Dorčić
Kornati photo: Branka Dorčić
Kornati photo: Branka Dorčić
Detalj sa Kornata photo: Branka Dorčić
Planinarenje na Kornatima photo: Branka Dorčić
Razglednica sa Kornata photo: Branka Dorčić18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
25
25
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
25
28
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
24
21
Tmax(°C)
26
29
23


NP Kornati

NP Kornati     Pravila ponašanja

Nacionalni park "Kornati", kao podrucje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, uživa njezinu osobitu zaštitu. Stoga za ovo područje vaze posebna pravila ponašanja odredjena Pravilnikom o unutarnjem redu u NP "Kornati" ("Narodne novine", br. 38/96), čiji se sažetak navodi u narednom tekstu.

ULAZNICE
Svaki posjetitelj NP "Kornati" mora imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru parka. Ulaznice se mogu kupiti na recepcijama Nacionalnog parka "Kornati" u području parka, ili na prodajnim mjestima na kopnu, izvan granica parka.
Napominjemo da je cijena ulaznice kupljene unutar NP "Kornati" skuplja od one kupljene izvan granica parka

ZONE STROGE ZAŠTITE
U podruju NP "Kornati" odredjene su zone stroge zaštite. To su područja oko:

  • otočića Purara, hridi Klint i Volic
  • otočića Mrtenjak
  • otočića Klobučar
  • otočića Mali i Veliki Obručan

U zone stroge zaštite nije dopušten pristup posjetiteljima. Ove zone u potpunosti su prepuštene prirodi na upravljanje i služe isključivo za odobrena znanstvena istraživanja.

PJEŠAČKE STAZE
Cijelo kopneno područje NP "Kornati" u privatnom je vlasništvu. Posjetiteljima je dopušteno pješačenje samo po putevima i stazama posebno označenim za tu namjenu.

KUPANJE I RONJENJE
Osim u zonama stroge zaštite, kupanje je dopušteno na cijelom području NP "Kornati". Autonomno ronjenje dopušteno je samo u organiziranim grupama i uz prethodno pribavljenu dozvolu za autonomno ronjenje u NP "Kornati". Detaljnije informacije i dozvole za autonomno ronjenje mogu se dobiti u prostorijama Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" u Murteru, ili na recepcijama NP "Kornati" u području parka.

REKREACIJSKI RIBOLOV
U području NP "Kornati" (osim u zonama stroge zaštite) dopušten je rekreacijski ribolov samo uz prethodno pribavljenu dozvolu za rekreacijski ribolov koju izdaje Javna ustanova "Nacionalni park Kornati". Dozvolom se dopusta rekreacijski ribolov isključivo uz upotrebu najviše tri odmeta (kancenice, povraza) s maksimalno 5 udica na svakom. Najveći dopušteni dnevni ulov po dozvoli iznosi 3 kg.

ZAŠTITA PRIRODE
U području NP "Kornati" nije dopušteno oštećivati, brati ili uništavati biljke, niti loviti, uznemiravati, ozlijedjivati ili ubijati životinje (osim u slučaju dopuštenog rekreacijskog ribolova). Zabranjeno je unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta u područje parka. Nije dopušteno iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanje krajobraza, ili bilo kakvo iskorištavanje prirodnih resursa ovog područja. Strojevi i/ili alati koji proizvode buku, moraju biti propisno zvučno izolirani. Zabranjeno je svako onečišćavanje kopna, mora, ili zraka. Loženje vatre ili bilo kakva druga uporaba vatre dopuštena je samo u naseljima i na mjestima posebno označenim za tu namjenu. Zabranjeno je unošenje vatrenog oružja i/ili podvodne puške u područje NP "Kornati".

NADZOR
Ako zbog Vas priroda u NP "Kornati" ne pretrpi nikakve štete, Vi ste uvijek dobrodošao posjetitelj. Ne ostavljajte svoje tragove u Kornatima! Posjetitelje, čija svijest i savjest o potrebi zaštite prirode nije na civiliziranom nivou, upozoravamo da nadzornici NP "Kornati" imaju velike ovlasti, te da su kazne za nepoštivanje Pravilnika o unutarnjem redu u NP "Kornati" visoke.

Izvor: www.kornati.hr photo: Branka Dorčić