• hr
  • en
  • de
  • it

Vlada: Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o financiranju između RH i Europske investicijske banke (EIB) za otočnu i priobalnu infrastrukturu.

Ukupni troškovi Projekta razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju procijenjeni su na 50 milijuna eura, od kojih će polovina financirati EIB-a, a druga polovica uvećano za sva fiskalna davanja financirat će se sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Sveukupni razvojni cilj Projekta je poboljšati životne standarde lokalnih zajednica na otocima i u priobalju podizanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih usluga, zdravstvenih usluga i usluga socijalne skrbi, usluga obrazovanja, kulture i sporta te kvalitete i sustavne skrbi ranjivih skupina stanovništva, kao i sustavnom skrbi o zaštiti okoliša rješavanjem problema otpadnih voda i zbrinjavanja otpada te poboljšanjem prometne povezanosti kroz obnovu i/ili izgradnju odgovarajuće infrastrukture.

Specifični ciljevi Projekta jesu razvoj u prostoru i razvoj fizičke infrastrukture u suglasju s potrebama stanovništva i gospodarstva uz očuvanje i zaštitu okoliša kao potpore uravnoteženom gospodarskom i društvenom razvoju i kvaliteti života, ujednačen održivi razvoj otoka i priobalja te očuvanje prirodne i kulturne baštine područja otoka i priobalja.

Projekt se sastoji od višesektorskih investicijskih potprojekata koji će doprinijeti ukupnom cilju gospodarske i društvene obnove uz ekološku prihvatljivost pri provedbi infrastrukturnih projekata, a biti će razvrstani u tri komponente:

1. urbana infrastruktura - prioritet je podizanje kvalitete i efikasnije gospodarenje infrastrukturnim sustavima te podizanje razine društvenog standarda i razvoj socijalnih usluga kroz obnovu ili izgradnju cestovne infrastrukture, izgradnju i održavanje elektromrežnih sustava i obnovu ili izgradnju socijalne infrastrukture

2. vodoopskrba i odvodnja - prioritet je povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva uz primjenu principa održivog razvoja kroz izgradnju komunalne infrastrukture, podizanje kvalitete komunalnih usluga i izgradnju vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje te zaštitu okoliša

3. luke - prioritet je podizanje kvalitete i efikasnije gospodarenje pomorskom infrastrukturom kroz obnovu ili izgradnju lučke infrastrukture u funkciji integracije županijskog prostora

Očekivani rezultat Projekta je prevladavanje problema depopulacije koji je naročito prisutan na otocima i u zaleđu priobalja, kao posljedice loše prometne povezanosti, neriješene (nepostojeće ili nedovoljno izgrađene) komunalne, prometne i društvene infrastrukture i poteškoća u gospodarsko-socijalnom razvoju.

Projekt će obuhvatiti sedam obalno-otočnih županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska), odnosno 224 jedinice lokalne samouprave, od kojih je 58 otočnih i 166 u priobalju u kojima živi oko 1,5 milijuna stanovnika.

Predloženi zajam banke odnosi se na razdoblje od 20 godina s počekom od 5 godina. Razdoblje provedbe Projekta je početak rujna 2011., završetak je rujan 2015., a očekivani datum zatvaranja zajma je 31. prosinca 2015.

U proteklih sedam godina prema hrvatskim otocima usmjereno je preko 10,5 milijardi kuna iz državnog proračuna od strane svih ministarstava i javnih poduzeća te HBOR-a.

Izvor: www.mmpi.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Biograd Boat Show 2019. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16-20/02/2019
  •   10-13/10/2019
  •   17-20/02/2019

E-mail adresa:

Fotogalerija

Sitemap Top