• hr
  • en
  • de
  • it

Pomorsko dobro na Delfinu - privatno

Pomorsko dobro u blizini sportske lučice Delfin ima privatnog vlasnika. Jedna od parcela, koja je u zemljišne knjige upisana kao šljunčana morska obala, što je neosporno čini pomorskim dobrom, u vlasništvu je tvrtke SBE iz Rijeke. Riječ je, podsjetimo, o tvrtki u vlasništvu izraelskih državljana koji na tom području planiraju graditi stambeno naselje.
Spornu česticu, s još nekoliko parcela, Izraelci su još 2002. kupili od obitelji Učeta, a država je tek ove godine, uz neke ranije neuspjele pokušaje, preko Općinskog državnog odvjetništva (ODO) u Puli pokušala provesti njenu uknjižbu kao pomorsko dobro, koje je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. No, pulski Općinski sud odbio je prijedlog Državnog odvjetništva, uz obrazloženje da je sporna čestica u privatnom vlasništvu te da njen vlasnik ima "određena prava vezana za vlastito obeštećenje".
Zanimljivo je da u ODO-u nisu sigurni da je uopće na tom dijelu utvrđena granica pomorskog dobra, no pretpostavljaju da jest, budući da je i obala obuhvaćena Urbanističkim planom uređenja Lučica Delfin, kojim je definirana gradnja na tom području. Unatoč tome, zamjenica općinskog državnog odvjetnika Milena Paskaš Medica kaže da ovakvu odluku suda u praksi još nije vidjela. Ona se, naime, u tom predmetu pozvala na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji definira da se na pomorskom dobru ne mogu stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.

U njemu je također navedeno da su pravno nevaljani upisi prava vlasništva ili kojeg drugog stvarnog prava na zemljištu i građevinama na pomorskom dobru za koje se ne može dokazati pravno valjan način stjecanja te da u tom slučaju državni odvjetnik podnosi prijedlog zemljišnoknjižnom sudu radi brisanja upisa prava vlasništva na pomorskom dobru.
Zbog tih zakonskih činjenica ODO je i podnio prijedlog za uknjižbu pomorskog dobra na spornoj nekretnini. Valja pritom naglasiti da je riječ o doista maloj parceli, površine svega 53 četvorna metra, ali jako bitnoj u budućem raspolaganju pomorskim dobrom na tom području. No, sud je bio neumoljiv.

"Da bi se takvom prijedlogu moglo udovoljiti potrebno je prethodno provesti odgovarajući postupak, upravni ili sudski (postupak izvlaštenja ili parnicu), kojim bi se utvrdilo je li upis prava vlasništva izvršen na pravno valjan način, da ta nekretnina predstavlja pomorsko dobro i da se odredi brisanje izvršenog upisa prava vlasništva uz istovremeni upis pomorskog dobra", stoji između ostalog u rješenju suda koje potpisuje njegova predsjednica Mirjana Sinčić Kocijančić.

Izvor: www.glasistre.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Biograd Boat Show 2019. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16-20/02/2019
  •   10-13/10/2019
  •   17-20/02/2019

E-mail adresa:

Fotogalerija

Sitemap Top