• hr
  • en
  • de
  • it

Pokraj Ilovika pronađena ranokršćanska crkva

U sklopu istraživanja na otočiću Sveti Petar kraj Ilovika, kojeg provodi krčka Udruga »aIPAK« za arheološka istraživanja i promidžbu arheologije Kvarnera u suradnji s francuskim Nacionalnim centrom za znanstvena istraživanja, četvero znanstvenika, dvoje iz Hrvatske i dvoje iz Francuske, došli su do neočekivanog otkrića zidane grobnice uz crkvu iz razdoblja ranog kršćanstva, te podataka koji ukazuju da je samostan na otočiću Sveti Petar, koji potječe iz 11. stoljeća, nastao na crkvi iz ranog srednjeg vijeka.

Voditeljica projekta arheologinja Morana Čaušević Bully , iz Udruge »aIPAK« pojašnjava: - Arheološka analiza zidova i nalazi u arheološkim sondama dokazuju da se radi o ranokršćanskoj crkvi, najvjerojatnije s početka 5. stoljeća.

Ova je crkva, za sada najveća poznata na Kvarneru s pretpostavljenim dimenzijama 40x20 metara.

Sačuvana je u visini od tri do četiri metra i tako predstavlja jednu od najbolje očuvanih na Kvarneru. Crkva je bila i grobljanska, što dokazuje nalaz zidane grobnice u neposrednoj blizini, kao i slučajan nalaz sarkofaga davne 1958. godine, navodi Čaušević Bully.

Osim istraživanja na otočiću Sveti Petar, Udruga »aIPAK« provodi i istraživanje u samostanu Sveti Petar u Osoru , u sklopu projekta »Otočni samostani na Kvarneru u razdoblju od 5. do 11. stoljeća«.

Program financijski podržavaju Ministarstvo kulture RH, Ministarstvo stranih poslova Republike Francuske, te jedna američka privatna fondacija.

Inače, Udruga »aIPAK« osnovana je 2006. godine, s ciljem znanstveno-arheoloških istraživanja te senzibiliziranja javnosti, napose mladih, prema povijesnim i arheološkim temama, te kulturnoj baštini uopće.

Nadalje, razvojem i poticanjem prezentacija arheoloških lokaliteta namjera je obogatiti i turističku ponudu Kvarnera, a ostvarivanjem međunarodne suradnje s europskim asocijacijama sličnih ciljeva želi se činiti više na razmjeni znanja i do sada stečenih spoznaja s ostalim dijelovima Europe.

Izvor: www.novilist.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Biograd Boat Show 2019. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16-20/02/2019
  •   10-13/10/2019
  •   17-20/02/2019

E-mail adresa:

Fotogalerija

Sitemap Top