• hr
  • en
  • de
  • it

Novih 86 vezova za Štinjance

Za rekonstrukciju sportske lučice Štinjan nije potreban postupak procjene utjecaja na okoliš, izvijestili su iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Pozitivan je to odgovor na zahtjev koji je još u srpnju poslalo Pomorsko športsko ribolovno društvo Štinjan, a sve da bi društvo, kao nositelj investicije, počelo rekonstrukciju lučice.
Društvo se, podsjetimo, nadalo pozitivnom odgovoru budući da novac za studiju utjecaja na okoliš, koja otprilike košta 250.000 kuna, nije imalo i zbog toga je rekonstrukcija bila dovedena u pitanje. Međutim, zelenim svjetlom iz ministarstva prepreka više nema i rekonstrukcija lučice će, kao što je svojedobno najavio predsjednik PŠRD-a Štinjan Marijan Rupenović, uskoro početi.
Ipak, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture i Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije pozivaju investitora da zatraži potvrdu, odnosno mišljenje o prethodnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Iz ministarstva su također istaknuli da na planirani zahvat nema zaprimljenih primjedbi javnosti.

Prema zahtjevu, odnosno stručnoj podlozi za zahvat u lučici koji je izradila pulska tvrtka Urbis 72, rekonstrukcijom bi lučica uz postojeća 74 veza za plovila od četiri do sedam metara, dobila dodatnih 86, od čega 68 za plovila dužine od osam do deset metara, 16 za plovila duga 10 metara i dva slobodna za plovila u transferu. Ukupan broj vezova bi dakle bio 160.
Nadalje, za zaštitu akvatorija izgradio bi se lukobran, postavio centralni gat, a na obalnom dijelu predviđeni su sadržaju u funkciji sportske luke - uprava, plato za održavanje plovila i slično. Rekonstrukcija će biti, dakle, poprilično skupa, no kako je istaknuo Rupenović, društvo se nada da će mještani biti suglasni.
Investitori lučice su, naime, sami mještani kojima je u interesu bolja lučica i popratni sadržaji, a procjenjuje se da će svakog uključenog u rekonstrukciju radovi koštati između 30 i 40 tisuća kuna.
Trenutno luka Štinjan, koja je izgrađena sedamdesetih godina prošlog stoljeća, služi kao privezište za brodice lokalnog stanovništva. Ondje su sada privezana 74 plovila od četiri do sedam metara, no taj kapacitet ne zadovoljava potrebe mještana.

Izvor: www.glasistre.hr