• hr
  • en
  • de
  • it

Nova porezna pravila - više cijene u charteru i turizmu

Pristupanjem naše države Europskoj uniji mijenja se način oporezivanja poslovanja u turizmu. U zakonu o PDV-u, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. propisan je poseban postupak oporezivanja putničkih agencija koji je usklađen s PDV Direktivom 2006/112/EZ.Sukladno toj direktivi svi poslovi koje agencija dogovori smatraju se jednom uslugom a usluga oporezuje se u državi članici u kojoj je turistička agencija osnovana. Dakle, PDV se plaća u zemlji u kojoj turistička agencija ima sjedište. Znači domaće agencije podliježu stopi od 25%, njemačke 19%, austrijske 20%, španjolske 16% ....
Porezna osnovica za oporezivanje je marža koju putniče agencije zaračunavaju klijentima. Time će cijene biti veće za iznos PDVa koji će biti obračunat na maržu agencije. Agenti predviđaju da će uslijed posebnog načina oporezivanja njihovih usluga cijene rasti cca 5%.
Domaći agenti su već osjetili nove promjene kada su dobili obračune PDVa za srpanj. Iznos PDVa koji je trebalo platiti državnoj administraciji je bio u prosjeku 2 do 3 puta veći u odnosu na protekle godine. Uslijed novih pravila koja nisu bila dobro iskomunicirana, dodatni udar na marže agenata se dogodio kada neke charter baze nisu željele vratiti agentima povrat preplaćenog poreza. Uglavnom, promjene su stigle u jeku turističke sezone što je zahtijevalo dodatnu energiju.
Za očekivati je da će dio agencija odlučiti virtualno prebaciti poslovanje u neku od EU zemalja koja imaju najoptimalniju kombinaciju visina PDVa, knjigovodstva i ostalih troškova. Npr. Velika Britanija 17,5%, Španjolska 16%...
U svakom slučaju možete očekivati da će cijene Vašeg odmora na plovilu biti veće za cca. 5% i da ćete brodove za najam u Hrvatskoj plaćati na inozemne račune u nekoj od zemalja EU. Dobro došli u EU.

AdriaticSailor