• hr
  • en
  • de
  • it

Marina Veruda neravnopravna na tržištu

Vijeće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) na svojoj je posljednjoj sjednici na zahtjev Tehnomont marine Veruda donijelo mišljenje u kojem se navodi da je, odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o produljenju koncesije na pomorskom dobru radi gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda, ta marina stavljena u neravnopravan položaj u odnosu na druge koje obavljaju istu djelatnost.
Kako kažu u obrazloženju, odredbe odluke Vlade o izmjeni odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene - luka nautičkog turizma u sastavu ACI-ja - Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula - kojima se produžuje trajanje koncesije uz zadržavanje visine koncesijske naknade na zatečenoj razini, nisu sukladne odredbama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u dijelu koji se odnosi na visinu koncesijske naknade.

Vladinom su odlukom, naime, te naknade za spomenute marine utvrđene na znatno nižoj razini od minimalnih iznosa propisanih uredbom čime su marinama osigurani povoljniji uvjeti poslovanja u pogledu plaćanja koncesijske naknade u odnosu na ostale marine na koje se primjenjuju koncesijske naknade iz uredbe, među kojima je i Tehnomont marina Veruda.
"Time se, bez opravdanog razloga koji bi bio poznat ovoj agenciji, primjenjuju nejednaki uvjeti na mjerodavnom tržištu gospodarskog korištenja luka nautičkog turizma za obavljanje istovrsnih poslova što dovodi ili bi moglo dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja na tom tržištu", piše u obrazloženju Agencije.

Dodaju da na temelju prikupljenih podataka nije razvidno zašto su primijenjeni različiti uvjeti na različite poduzetnike, no da je s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja potrebno osigurati da poduzetnici na određenom mjerodavnom tržištu sudjeluju ravnopravno i pod jednakim uvjetima, bez obzira na njihovu veličinu i tržišnu snagu.
Određivanje različitih uvjeta prema kojima poduzetnici u istoj djelatnosti posluju na tržištu, čime neki od njih stječu prednost pred ostalima, može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, zaključilo je Vijeće AZTN-a čije je mišljenje poslano na uvid Vladi i Ministarstvu gospodarstva.
Od direktora Tehnomont marine Veruda Seana Lisjaka doznali smo da su zadovoljni ovakvim mišljenjem Vijeća AZTN-a, a kojim su se potvrdile činjenice koje tri godine uporno dostavljaju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu financija i drugim nadležnim institucijama.

- Činjenica je da se jedino na naše poduzeće, koje postoji od 1977. godine, primijenila visina koncesijske naknade koja je proizašla iz Uredbe o postupku davanja koncesijske naknade od 18. veljače 2004. godine, dok za druge marine, koje su također navedene u mišljenju AZTN-a, a koje su u isto vrijeme predale zahtjeve za produženjem koncesije, nije. Radi se o tome da je početkom 2008. godine našem poduzeću određena koncesijska naknada od 10 kuna po četvornom metru zauzete površine i četiri posto na ukupan prihod. Usporedimo li tu novoodređenu visinu koncesijske naknade u odnosu na prijašnju, te usporedimo li gotovo sve ostale marine, jednostavno dolazimo do toga da se radi o povećanju od 14,28 puta za naknadu fiksnog dijela i dva puta za naknadu varijabilnog dijela koncesijske naknade, pojasnio je Lisjak.

Kaže da mu je s jedne strane drago da je Agencija svojim mišljenjem potvrdila njihove žalbe, a s druge strane svjesni su ipak da su sve ovo vrijeme, od 2008. godine naovamo, plaćali najskuplju koncesiju od postojećih marina te da su bili primorani i odustati od planiranih ulaganja u povećanje kapaciteta i kvalitete usluge ove pulske marine.
- Daljnji koraci koje bismo očekivali od nadležnih institucija, prvenstveno od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, bili bi da se odmah ukine sporna Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru te da se visina koncesijske naknade Tehnomont marine Veruda d.o.o. vrati na prijašnje iznose koji su važili prije produžetka koncesije u 2008. godini. Nipošto se ne slažemo s pojedinim prijedlozima koji su dolazili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se i ostalim marinama povećaju koncesijske naknade, jer smo svjesni da bi to i za njihovo poslovanje predstavljalo ogromno opterećenje i proizvelo brojne neželjene posljedice.
Sporna uredba, koju je na našem slučaju primijenilo Ministarstvo mora, ambiciozno je zamišljena u 2003. i 2004. godini kada se nije nazirala nadolazeća kriza i opća recesija svjetskog i našeg gospodarstva. Danas je slika sasvim drugačija i potrebno se boriti svim mjerama za očuvanje, razvoj i poticanje svih segmenata našega gospodarstva. Stoga bi ukidanje ili stavljanje van snage Uredbe o postupku davanja koncesije pod ovakvim uvjetima bio dobar korak u očuvanju nautičkog turizma u cijelosti i omogućilo pripremu za sve jaču nadolazeću konkurenciju u europskoj tržišnoj utakmici, rekao nam je Lisjak.

Tek za kraj, kaže, svjesni su da mišljenje Vijeća AZTN-a možda nema takve provedbene učinke kakve bi očekivali, ali daje dodatni poticaj da do kraja ustraju u zaštiti poslovanja poduzeća i svih njegovih djelatnika, da bi kao jedna od najvećih, najstarijih i, za klijente, najljepših marina na Jadranu nastavili raditi ono što su godinama dokazali da znaju i mogu.

Izvor: www.glasistre.hr