• hr
  • en
  • de
  • it

Hotel, vile i dvije marine u Parku prirode Lastovo

hr

Jedno od najnetaknutijih mjesta na Jadranu uskoro dobiva nove vizure: grade se luksuzni hotel, vile i dvije marine s 400 vezova - sve to u Parku prirode

Luksuzni hotel i vile s pet zvjezdica s ukupno 500 kreveta i dvije marine s 400 vezova trebali bi se sagraditi na Lastovskom otočju, a međunarodni javni poziv za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja te za koncesiju za luke nautičkog turizma i plaže raspisalo je danas Ministarstvo državne imovine.

Riječ je o turističkom projektu, čija se vrijednost procjenjuje na više od pola milijarde kuna, koji je definiran urbanističkim planom iz 2017. i obuhvaća Jurjevu luku i luku nautičkog turizma Kremena koje se nalaze na središnjem i južnom dijelu otoka Prežbe, koji je s Lastovom povezan mostom u naselju Pasadur, piše novac.hr.

Kada je bivša SDP-ova Vlada izdavala katalog državnih projekata, tada je za Jurjevu luku bila zainteresirana tvrtka Jadranski luksuzni hoteli, danas u vlasništvu obitelji Lukšić.

Površina obuhvaća turističke zone, koji uključuje kopneni i morski dio, iznosi čak 25,6 hektara, a s obzirom na to da je riječ o Parku prirode Lastovsko otočje, investitor će morati poštovati stroge uvjete zaštite. U jednom dijelu Jurjeve luke nalaze se i zapuštena vojna skladišta te vojni potkop u uvali Kremena, ali kako je riječ o objektima koji su devastirani i neperspektivni, investitor će, ako tako procijeni, moći ukloniti te građevine.

Koncesija na 50 godina
Osim hotela, vila i marina, koji će se morati ambijentalno uklopiti u zaštićenu prirodnu i kulturnu baštinu (mogući su i arheološki nalazi), na tom prostoru moći će se graditi i bazeni, sportsko-rekreacijski i ugostiteljski sadržaji, ali i hidroavionsko pristanište.

Općina Lastovo urbanističkim je planom uređenja odredila da smještajni kapaciteti moraju biti 70 posto u hotelima, a 30 posto u vilama sa sportsko-rekreacijskim sadržajima i kupalištem. Hotel će po tome imati 450 kreveta, a vile 50 (maksimalno po šest kreveta).

Gradnja hotelskog kompleksa sastoji se od gradnje centralnog i smještajnog objekta hotela te ostalih sadržaja, svi upotrijebljeni materijali trebaju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, a hotel mora biti veličine do četiri nadzemne etaže. Dio parkirališnih mjesta gradit će se nadzemno, a dio u podzemnim garažama.

Najmanje 50 posto površine zone treba biti uređeno kao pejzažno zelenilo, a pritom se preferira uređenje autohtonim raslinjem i očuvanje postojećeg. Omogućuje se i ugradnja fotonaponskih ćelija i solarnih kolektora na svim građevinama. Prateći sadržaji obuhvaćaju gradnju sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene (barovi, restorani i slično).


U zoni hotela planirano je uređenje privezišta na kopnu s pripadajućim dijelom morske površine, tako da broj vezova iznosi najviše 20 posto ukupnog broja smještajnih jedinica. Postojeće napuštene vojne građevine mogu se, u postojećim gabaritima, rekonstruirati i privoditi novoj namjeni u skladu s uvjetima zaštite prirode.

Vile će biti samostojeće građevine kapaciteta do 50 kreveta, a najmanje 60 posto površine za njihovu gradnju treba biti uređeno kao pejzažno zelenilo. Investitor će dobiti pravo građenja na rok od 50 godina za građevine turističko-ugostiteljske namjene, a na isti će rok dobiti koncesiju na dijelu pomorskog dobra i mora radi izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luka posebne namjene.

Budući da su u Vladi procijenili kako hoteli i vile te marina moraju biti povezani, zainteresirani ponuditelji morat će se javiti za ukupni projekt, ne samo za jedno od toga.

Početna cijena
Vrijednost zemljišta u obuhvatu Jurjeva luka službeno je procijenjena na 57,8 milijuna kuna, a prema raspisanom natječaju, za 93.070 četvornih metara zemljišta određena je početna cijena godišnje naknade za pravo građenja od gotovo 3 milijuna kuna.

Početna cijena koncesije na pomorskom dobru i na dijelu mora ukupne površine veće od 20.000 četvornih metara za gospodarsko korištenje plaže određena je u iznosu od tri kune po četvornome metru te tri posto ostvarenog prihoda, dok je početna cijena koncesije za privezišta u marini u Jurjevoj luci četiri kune po četvornome metru i dva posto od ostvarenog prihoda godišnje.

Početna cijena za koncesiju na pomorskom dobru i na dijelu mora u ukupnoj površini od 117.365 četvornih metara radi izgradnje i gospodarskog korištenja marine Kremena određena je u iznosu od 1,6 kuna po četvornome metru te dva posto od ostvarenog prihoda godišnje, s time da će se stalni dio koncesijske naknade povećavati svakih pet godina za 50 lipa po četvornome metru.

Procijenjena vrijednost koncesije za Jurjevsku luku za pomorsko dobro iznosi 103,6 milijuna kuna, a za marinu Kremena 692,3 milijuna kuna, što znači da će država u 50 godina uz naknadu za pravo građenja zaraditi ukupno oko 950 milijuna kuna. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina naknade za osnivanje prava građenja i ocjena ponuda za koncesiju na pomorskom dobru.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je sagraditi u roku do pet godina građevine turističko-ugostiteljske namjene. Ugovoreni iznos naknade za osnivanje prava građenja revalorizirat će se nakon proteka tri godine od dana početka obveze plaćanja naknade za osnivanje prava građenja u skladu s promjenama na tržištu nekretnina, a prema indeksu iz javno objavljenih podataka o kretanju cijena na tržištu nekretnina.

Izvor: Slobodna Dalmacija