• hr
  • en
  • de
  • it

Bunarina ide u koncesiju

Na sjednici Vlade jučer je usvojena obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Bunarina, na dijelu k.o. Pula. Koncesija se daje na 30 godina.

Donesena je i obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke Bunarina, na dijelu k.o. Pula, koja se daje na 20 godina.

Izvor: www.glasistre.hr