• hr
  • en
  • de
  • it

08.05.2010. Novi gat Vrulje gotov do 2014.

Vlada je prihvatila izvješće o pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik, odnosno dogradnju gata Vrulje.
Dakle, šibenska Lučka uprava s jamstvom Vlade može računati na zajam Europske banke od 12 milijuna eura, s rokom otplate od 15 godina i počekom od četiri.
Projektom je predviđena dogradnja gata Vrulje za novih 9800 četvornih metara površine, čime bi nova operativna obala imala ukupnu dužinu od 510 metara. Tim bi zahvatom, koji bi trebao biti završen do 2014., šibenska luka mogla opsluživati brodove do 260 metara dužine, odnosno trajekte i kruzere do 200 metara, te tri broda u domaćem linijskom prometu.
Vlada je luku Šibenik još 2004. proglasila lukom od posebnoga gospodarskog interesa za RH. Međutim, unatoč činjenici da je promet putnika u stalnom porastu (po stopi 10 posto godišnje), luka svojim zastarjelim kapacitetima ne može zadovoljiti potrebe modernih putničkih brodova.
Glavnina prometa prema šibenskim otocima odvija se preko gata Krka, koji je u samom središtu grada, dok je gat Vrulje rezerviran za trajektni promet.
S raspoloživim kapacitetima i infrastrukturom, gat Vrulje nije mogao osigurati primjeren privez velikim brodovima. Zahvaljujući državnom jamstvu za kredit EBRD-a, šibenska luka će biti infrastrukturno opremljena, a njezina operativna obala povećana kako bi mogla servisirati i velike brodove na kružnim putovanjima.
Pomorsko-putnički terminal gat Vrulje gradit će se prema arhitektonsko-urbanističkom rješenju koje je osmislio tim stručnjaka - Pero Puljiz, Sunčana Rapaić, Jason Lee i Srđan Giovanelli.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr