• hr
  • en
  • de
  • it

08.02.2011. Golf i ekologija

Koalicija šest udruga građana (Zelena akcija, Pravo na grad, Šibenski građanski forum, Ekološka udruga Krka, Izvori i Eko-Zadar) priopćila je da su uputili primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije, zahtijevajući, prije svega, produljenje javne rasprave jer je, mišljenja su, zapravo riječ o novom prijedlogu Prostornog plana županije.
Udruge su, također, zatražile da se u novom Prostornom planu županije izostave igrališta za golf na lokacijama Oštrica, Brištane, Zablaće i Prukljan. Razlog je, navodi se u priopćenju za javnost, apartmanizacija i devastacija vrijednih ekoloških i arheoloških lokaliteta.
- Svi se lokaliteti nalaze u područjima ekološke mreže, te su kandidati za Europsku ekološku mrežu Natura 2000.
Stoga je neprimjereno planirati gradnju velikih turističkih naselja i igrališta za golf u tim ekološki vrijednim područjima koja će ih nepovratno devastirati i apartmanizirati. Od devastacije su naročito ugrožena područja na kojima se planiraju igrališta na Prukljanu i rtu Oštrici.
Smatramo da zbog utjecaja na Prukljan treba iz Prostornog plana izbrisati golf-igralište, kao i turističku zonu od 2500 ležaja uz Prukljansko jezero. Igralište na Zablaćkom poluotoku se nalazi uz ekološki i arheološki vrijedna područja, a za golf-igralište Srima treba dodatno ispitati utjecaj na okoliš.
Igrališta Oštrica i Brištane su neprihvatljiva i zbog urbanizacije područja povrh prekomjernog povećanja turističkih zona u županiji.
Rt Oštrica je predložen za zaštitu kao zaštićeni krajolik, pa je neprihvatljivo da se predložena zaštita povuče zbog igrališta za golf. Kod rta Oštrice je predviđena i nautička luka pa smatramo da se i ona treba izbrisati iz Prostornog plana, navodi se, među ostalim, u zajedničkom priopćenju šest udruga.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr