• hr
  • en
  • de
  • it
Sidrište Pupnatska luka otok Korčula photo:www.beach-management.com
Brodovi na sidrištu u Pupnatskoj luci photo:www.beach-management.com
Plaža u Pupnatskoj luci na otoku Korčula photo:www. korculaexplorer.com
Kuća u Pupnatskoj luci photo:www.beach-management.com
Motiv iz Pupnatske luke photo: www.geotagphotos.com
Panorama Pupnatske luke na otoku Korčula photo: www.korculaaccommodation18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
20
Tmax(°C)
27
28
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
20
Tmax(°C)
26
28
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
25
22
Tmax(°C)
28
30
22


Pupnatska luka/otok Korčula

Pupnatska luka/otok Korčula     Pupnatska luka otok Korčula

Pupnatska luka je jedna od najljepših uvala na otoku Korčuli. Smještena je na južnoj strani otoka, nasuprot Lastovu, 5 km od naselja Pupnat. Plaža ima iznimne krajobrazne vrijednosti te je temeljem Zakona o zaštiti prirode predložena za zaštitu u kategoriji „zaštićeni krajolik". Vrijednosti kopnene i morske biote su nešto niže. Ipak plaža je uvrštena i u ekološku mrežu.

Od sadržaja ima mobilni WC, mali restoran i ležaljke. U neposrednoj blizini plaže nalazi se djelomično uređeni prostor koji se koristi za parkiranje automobila. Plaža je uglavnom čista, ali uz veći broj opušaka. Kakvoća mora je izvrsna.
Prostornim planom Grada Korčule, plaža je prepoznata kao prirodna plaža. Nema značajnijih infrastrukturnih projekata (postojećih ili planiranih), kao ni zona izdvojene namjene. U uvali ima nešto sidrenja.

Optimalni prihvatni kapacitet kreće se između 84 i 315 kupača. Prema neslužbenim podacima, tijekom najvećeg opterećenja (sredina srpnja do kraja kolovoza) na plaži bude i do 500 kupača, čime je prihvatni kapacitet značajno prekoračen.

Izvor: www.beach-management.com