• hr
  • en
  • de
  • it
Cres luka u predvecerje
Creska stara gradska jezgra
Creska marina18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
20
Tmax(°C)
24
26
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
24
26
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
25
28
22


Cres/otok Cres

Cres/otok Cres     Plan luke Cres i cjenik usluga

PLAN LUKE CRES

Vez je moguć na molu pri ulazu u lučicu sa desne strane. Tamo je postavljeno 13 muringa. Na molu su i ormarići sa vodom i strujom.
Informacije o slobodnim vezovima mogu se dobiti na tel. +385 (0)91 4705831.

 TRANZITNI MOL LUKE CRES I MOL BRODGRADILIŠTA

 

 

- mol sa 13 muringa na ulazu u lučicu s desne strane

 

- 16 muringa u Brodogradilištu Cres koji su raspoloživi u periodu od  15.06. do 15.09.

 

 

 

 

 CJENIK DNEVNOG VEZA - LUKA CRES

 VEZ NA OBALI UZ UPOTREBU MURINGA

  • broj muringa 13
  • cijena po dužnom metru plovila bez uporabe strujnog priključka i punjenja tankova vodom - 2,7 Eura
  • cijena po dužnom metru plovila sa upotrebom strujnog priključka i punjenjenjem tankova vodom - 3,4 Eura

Izvor: Lučka uprava Cres +385 (0)51 572114