• hr
  • en
  • de
  • it

Splitski hidrografi će izraditi novu nautičku kartu Crne Gore

Hrvatski hidrografski institut kao korisnik europskih sredstava dobit će iznos od 276.196,49 eura, a od toga 223.277,24 eura bespovratnih sredstava.
HHI sufinancira projekt u iznosu od 20.687,12 eura dok Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje (partner u projektu) sufinancira projektu u iznosu od 32.232,13 eura.
Dakle ukupno sufinanciranje u iznosu od 52.919,25 eura.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Javno poduzeće „Morsko dobro" dobit će iznos od 259.869,48 eura, a od toga 220.889,06 eura bespovratnih sredstava. Ukupno sufinanciranje sa crnogorske strane iznosi 38.980,42 eura. Predviđeno trajanje projekta CoRE je 23 mjeseca.
Lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i crnogorsko primorje. Glavne teme projekta CORE su zaštita mora i pomorskog dobra u pograničnom području Hrvatska-Crna Gora.
Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana.
Specifični ciljevi su: izraditi novu nautičku kartu s ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova; povećati opće znanje dionika projekta o pomorskom dobru (komponenta obale) i održive litoralizacije u prekograničnom području.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr