• hr
  • en
  • de
  • it

Odbijena studija za hidroavionsko pristanište u gradskoj luci

Među većim zamjerkama maritimnoj studiji je i to što nisu uzete u obzir ni izrazite vremenske prilike na mikro- lokaciji na području uzletno-poletne staze i to poglavito utjecaj zapadnog vjetra i mrtvog mora

Probni let odrađen je u gradskoj luci nakon 101 godine pauze, a otegnuti bi se moglo i čekanje na ponovno uvođenje letova
Lučka kapetanija Zadar nije dala suglasnost na Maritimnu studiju za lokaciju hidroavionskog pristaništa u zadarskoj gradskoj luci. Točnije, hidroavionskom prijevozniku European Coastal Airlinesu (ECA), studija je vraćena na doradu, čime je još jednom odgođena uspostava hidroavionske veze iz Zadra.
Lučki kapetan Alen Rukavina naglašava kako studija mora obuhvaćati najmanje navigacijska i meteorološko-oceanografska obilježja akvatorija, odnosno zahvata u prostoru, tehničko-tehnološka i prometno-plovidbena obilježja zahvata u morskom prostoru, mjere maritimne sigurnosti u pogledu plovidbe i boravka pomorskih objekata te zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata u prilazu i unutar zahvata u morskom prostoru. Potrebno je izraditi cjelovitu maritimnu studiju za uzletno-poletnu stazu i navesti sve važeće propise relevantne za predmetnu studiju.
- Maritimna studija ne analizira u dovoljnoj mjeri pomorski promet na području uzletno-poletne staze, niti djelomično daje prikaz pomorskog prometa u gradskoj luci Zadar. Nema analize prometa plovila te nema prikaza gustoće prometa. Nedostaje analiza sigurnosnog rizika s obzirom na promet i gustoću prometa i na sigurnost plovidbe za uzletno-poletnu stazu. Maritimna studija nije razmotrila utjecaj i gustoću pomorskog prometa malih brodica s obzirom na lokaciju marine 'Tankerkomerc', sportske lučice 'Vitrenjak', marine 'D-Marin Borik' i pumpne stanice 'INA', a nije razradila ni detaljan promet na predmetnom području uzimajući u obzir godišnja doba, pogotovo razdiobu po mjesecima, kaže Rukavina.
Među većim zamjerkama maritimnoj studiji je i to što nisu uzete u obzir ni izrazite vremenske prilike na mikro-lokaciji na području uzletno- poletne staze i to poglavito utjecaj zapadnog vjetra i mrtvog mora. U analizi manevara ne daje se procjena rizika za pojedine vremenske prilike, kao ni procjena rizika za gustoću prometa malih brodica u gradskoj luci. Izostala je i procjena rizika za požar, sudar, udar, nasukanje i potonuće, odnosno vjerojatnost istog. Nije uzeto u razmatranje sidrenje pontona kao ni prekidne sile, sile sidra i lanaca. Osim osnovnih podataka o pontonu, koji uključuju dužinu i širinu, drugih podatka nema, a nisu uzeta u razmatranje niti tehnička obilježja pontona.
Zadarski lučki kapetan napominje da ni alternativna staza unutar 300 metara nije u skladu s važećim propisima. Studijom nije obrađena zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata u prilazu i unutar zahvata u morskom prostoru.
Nakon svih ovih zamjerki postavljaju se dva pitanja: je li izrađivač studije potpuno nekompetentan za ovaj posao, budući da istoj nedostaju svi važni parametri ili je i ovo primjer još jednog birokratskog kočenja strane investicije?
Naime, nakon ispravljene studije trebala bi biti ishođena koncesija na 40-ak metara obale ispred biljetarnice Jadrolinije i sve to da bi se ishodilo tek privremeno rješenje za smještaj "komadića" pontona za hidroavion. Dobri poznavatelji situacije kažu kako će biti veliko čudo ako ove sezone polete ECA-ini hidroavioni iz zadarske luke.

Izvor: www.zadarskilist.hr