• hr
  • en
  • de
  • it

Crodux preuzima Marinu Zadar?

Uprava i Radničko vijeće Tankerkomerca podržali preuzimanje od strane Croduxa. Na web stranicama zagrebačke burze objavljeno je mišljenje Uprave Tankerkomerca i Radničkog vijeća o ponudi za preuzimanje Tankerkomerca od strane Croduxa Derivati Dva, u vlasništvu umirovljenog generala Ivana Čermaka. I Uprava i radničko vijeće podržali su preuzimanje, a direktor tvrtke Roberto Motušić izjavio je kako namjera prihvatiti ponudu i prodati svoje dionice po ponuđenoj cijeni od 130 kuna po dionici.
Uprava ne raspolaže elaboratom i mišljenjem revizora o procjeni fer vrijednosti dionice Tankerkomerca. Uzimajući u obzir činjenice da Tankerkomerc ima akumulirani gubitak višestruko iznad visine kapitala, iznimno težak financijski položaj zbog prezaduženosti- pravnu neizvjesnost zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na pomorskom dobru (marina Zadar) i imovini Tankerkomerca koja je bila predmet privatizacije Uprava Tankerkomerca može potvrditi te smatra da je ponuđena cijena od 130,00 kuna po dionici primjerena. - navodi se u objavi.
Radničko vijeće također smatra ponudu prihvatljivom, te se također nada kako će namjere Croduxa iznesene u Ponudi za preuzimanje, a koje se tiču budućeg poslovanja Tankerkomerca biti i provedene te da će predstavljati povoljnu razvojnu perspektivu za Tankerkomerc s obzirom na specifično činjenično stanje u kojem se Tankerkomerc trenutačno nalazi, piše Radio Zadar.

Izvor: www.ezadar.hr