• hr
  • en
  • de
  • it

Božava nema nikakvih prihoda od pružanja usluge veza za brodove!

HR

Još 80-ih godina mi smo uveli naplatu vezova i pružanje komunalne usluge jahtašima. Po toj inicijativi pružanja usluge Općina Sali je osnovala komunalno poduzeće ‘Mulić' i tada je započela komercijalna ekspolatacija u Božavi i Salima, ispričao je Jerić. No, unazad pet ili šest godina Ministarstvo prometa i veza uvelo je dekret prema kojem sve luke i lučice odlaze pod nadležnost Županijske lučke uprave. Jerić kaže kako je tada Božava "ostala na suhom".
Mjesto više nema nikakvih prihoda od pružanja usluge veza, jer Županijska lučka uprava dobiva jedan dio sredstava, a Općina Sali jednu četvrtinu za koncesiju luke u Božavi".

Dobar članak na www.net.hr  o sistemu naplate vezova i kako mjestašca ostaju bez prihoda.