• hr
  • en
  • de
  • it

22.02.2011. Djelatnost otočkih trgovačkih društva pod upitnikom

Sukladno mjerodavnim zakonskim aktima, korištenje gospodarskih luka za posebne namjene - sportske luke, brodogradilišne luke, luke nautičkog turizma - uskoro prelazi u nadležnost županija.
Dalmatinski savez za otoke ovim je povodom priopćio kako time u pitanje dolazi opstanak malih općinskih komunalnih društava na otocima odnosno njihovih uposlenika, javlja Radio Zadar . Više općina naime osnovalo je ta društva upravo kako bi se bavila koncesioniranjem pomorskog dobra.
Uz to, u pitanje dolazi i poslovanje brojnih privatnih koncesionara, kao i sportskih udruga koje su se bavile uređenjem i korištenjem privazišta i lučica.
Udruga stoga Zadarskoj županiji i Ministarstvu mora predlaže osnivanje novih Lučkih uprava na otocima, te da se umjesto koncesijskog odobrenja uvedu dozvole za obavljanje djelatnosti na morskoj obali kao upravni akti, a izdavali bi ih otočni načelnici i gradonačelnici.
Za 25. veljače sazvana je sjednica Skupštine Zadarske županije na kojoj će se raspravljati upravo o ovoj tematici.

Izvor: www.ezadar.hr