• hr
  • en
  • de
  • it
Grad Vis_poluotok Prirovo
Grad Vis_sumrak
Grad Vis_Luka
Grad Vis_anticke terme
Grad Vis nocu
Grad Vis_pogled s mora18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
21
Tmax(°C)
26
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
23
Tmax(°C)
26
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
23
24
23
Tmax(°C)
27
28
23


Vis/otok Vis

Vis/otok Vis     Obavezno pogledati u Visu

Prigodom boravka na Visu imate jedinstvenu prigodu vidjeti arheološke spomenike Grada Visa, koji se razvio uz ostatke antičke Isse, prvog urbanog središta u Hrvatskoj.
Posebno Vam preporučujemo da posjetite viški muzej koji je smješten u austrijskoj utvrdi "Gospina batarija".

U prizemlju se može vidjeti arheološke predmete, a zatim i etnografsku zbirku koja će Vam dočarati život starih Višana kroz stoljeća. Izložba je predstavljena kroz eksponate vezane za: arheologiju, ribarstvo, građanski namještaj, brodogradnju, vinogradarstvo, narodnu nošnju, te predmete najnovije povijesti.
Dakle, ovi predmeti pružaju uvid u život viškog čovjeka od najstarijih vremena do današnjih dana.

Na drugom katu je najveća zbirka helenističkih (starogrčkih) predmeta u Hrvatskoj. Predmeti izloženi u tom dijelu zbirke su iz 4. st. prije Krista, pa do 1. st. prije Krista. Izložba je prezentirana kroz mnogobrojne crvenofiguralne vaze, gnathia vaze, lokalni tip isejskih posuda, gornjojadranske vaze i mnogobrojnu drugu keramiku.

Pored ovoga, vidjet ćete i terakotnu plastiku tzv. tanagra figurice, kamene i metalne predmete. Pored muzeja, možete vidjeti i arheološke lokalitete koji se još uvijek istražuju. Arheološki lokalitet Martvilo nalazi se iza sportskog centra i predstavlja jedino helenističko (starogrčko) groblje u Hrvatskoj.
Tijekom vremena ono je u velikoj mjeri uništeno tako da je danas sačuvana samo 1/5 njegove prijašnje veličine.
Ovdje ćete vidjeti izgled starogrčkih grobova (4-1 st. prije Krista), te izgled njihovih nadgrobnih spomenika.

Nakon ovog, uz laganu šetnju uz more, za nekih 5 minuta doći ćete i do drugog arheološkog lokaliteta rimskih termi (kupališnog kompleksa) iz 1-2 st. poslije Krista. I ovaj lokalitet se još uvijek istražuje i prema nekim indicijama, veoma je vjerojatno da je ovo jedan od najvećih kupališnih kompleksa na Jadranu.

U Vašoj daljnjoj šetnji uz more stići ćete do crkve i samostana franjevaca konventualaca čiji je samostanski kompleks u 15 st. sagrađen na ostacima antičkog kazališta. Ostatke kazališta možete vidjeti u samostanskom vrtu, dok u samim zidovima možete vidjeti ostatke kamenih spomenika antičke Isse. Uz more uokolo Prirova također se vide ostaci lučkih zgrada i luke antičkog grada koja je danas pod morem. Vjerujemo da nećete propustiti prigodu da posjetite kulturnu baštinu Grada Visa, grada koji se razvio uz ostatke najstarijeg urbanog središta na tlu Hrvatske.


Izvor: http://www.tz-vis.hr/