• hr
 • en
 • de
 • it
Grad Vis_poluotok Prirovo
Grad Vis_sumrak
Grad Vis_Luka
Grad Vis_anticke terme
Grad Vis nocu
Grad Vis_pogled s mora18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
21
Tmax(°C)
26
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
23
Tmax(°C)
26
27
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
23
24
23
Tmax(°C)
27
28
23


Vis/otok Vis

Vis/otok Vis     Plan luke Vis i cjenik usluga

Gradska luka Vis

U visu se može pristati na gradskoj rivi i u uvali Kut.
U gradskoj luci - rivi ima 50 muringa a u Kutu ima 30 muringa.
Koncesionara luke Vis, Gradina Vis d.o.o., može se kontaktirati i informirati o slobodnim vezovima na +385 (0)91 2277551. 

Plan luke Vis

Napomena: Planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

I na gradskoj rivi i u Kutu postoje ormarići sa priključkom na struju i crijevom za punjenje tankova sa vodom.
Sanitarni čvorovi se nalaze u blizini vezova na gradskoj rivi i ne naplaćuju se dodatno.
Vez na rivi i u Kutu se naplaćuje prema dužinskom metru plovila a sidrište prema dužini plovila. Mornar na sidrištu će Vam preuzeti smeće. Također, postoji mogućnost da brodovi na sidrištu napune tankove sa vodom, kada se oslobodi mjesto na rivi ili u Kutu. Ta usluga se ne naplaćuje se dodatno.

OPREZ: Kada pristajete na gradskoj rivi, potrebno je brod vezati na muring sa većim odmakom od obale. Naime, kada trajekt ulazi u luku zna napraviti valove koje mogu brod "gurnuti" na obalu. U uvali Kut valovi se ne osjete u takvom mjeri kao na gradskoj rivi.Na Visu nije sagrađena niti jedna marina, te se nautičari koje doplove do Visa mogu vezati na dvije rive, na Luci i u Kutu, na koje se može vezati oko stotinu jahti. Ako su vezovi nedostatni ili nautičari žele, mogu se vezati na sidrištu luke koje se nalazi neposredno ispred riva.

Najviše organiziranih vezova je na rivi u Luci u Visu. Riva je opremljena murinzima, te ormarićima s priključcima za struju i vodu. Plaćanje lučkih tarifa vrši se na recepciji uz koju se nalaze sanitarne prostorije za nautičare. Na ovom dijelu rive dužine cca 300 m može se vezati oko 60 jahti.

Dubina uzduž ovog dijela rive je uglavnom između 2,5 i 3,8 m i zadovoljava potrebe najvećeg broja jahti koje dolaze u Vis. Na vezu smetaju jedino vjetrovi iz smjera sjevera i sjeveroistoka, a manje je zaštićen istočni dio rive.

Dio rive na Kutu je također opremljen murinzima, te ormarićima s priključcima za vodu i struju. Vez se naplaćuje na recepciji uz koju se nalaze uređene sanitarne prostorije za nautičare. Na ovoj rivi se može privezati oko 40 jahti. Ovaj dio luke je otvoreniji sjeverozapadnim vjetrovima, a više pažnje treba obratiti kad udari nevera iz pulenta. Inače, u Kutu se posada na vezu osjeća intimnije nego na Luci, a na ovom dijelu je na okupu većina viških restorana. (izvor: Gradina VIs)

 

 MURING - GRADSKA RIVA, UVALA KUT
 • broj vezova 50 + 30
 • plovila dužine do 15m  - 4,1 Eura/m
 • plovila dužine od 15m do 20m - 4,8 Eura/m
 • plovila dužine od 20m do 30m - 6,2 Eura/m
 • plovila dužine preko 30m - 8,2 Eura/m
 SIDRIŠTE VIS  15.06.-01.10.
 • plovila dužine do 15m  - 6,8 Eura/m
 • plovila dužine od 15m do 20m - 9,5 Eura/m
 • plovila dužine od 20m do 30m - 13,7 Eura/m
 • plovila dužine preko 30m - 68,5 Eura/m