• hr
  • en
  • de
  • it

Sredozemna medvjedica/ Monachus monachus

Opis vrste: Sredozemna medvjedica je morski sisavac iz porodice tuljana. Može se naći jedino u Sredozemnom moru gdje njena ukupna populacija ne prelazi oko 320-475 jedinki. Može narasti do 3,5 metara i težiti do 400 kg, a doživi starost oko 45 godina. Prije stotinjak godina je bila raširena po čitavom Jadranu, a danas se ona smatra regionalno izumrlom vrstom. Međutim, zadnjih desetak godina godišnje se opaze odrasli primjerci na dva do tri lokaliteta u čitavom Jadranu. Kao skloništa medvjedice u Jadranu poznate su morske špilje sa šljunkovitim žalima ili kamenim pločama u svojoj unutrašnjosti.

Razlozi ugroženost: Ne zna se uzrok opadanja broja jedinki u populaciji Jadrana jer nije bilo sustavnih istraživanja, međutim smatra se da je najveći razlog njezinu nestajanju krivolov zbog konkurencije koju čini njihovim mrežama.

Zaštita: Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke sredozemne medvjedice iznosi 100.000,00 kn.

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić