• hr
  • en
  • de
  • it

Prstac/ Lithophaga lithophaga

Opis vrste:
Prstac je školjkaš koji živi po čitavoj kamenitoj obali od 0 do 20 i više metara dubine. U stjenama je raspoređen u dva sloja od kojih je jedan površinski a drugi unutrašnji. Kiselom izlučevinom buši udubine u vapnenim stijenama i u njima se nastanjuje. Duguljastog je i ovalnog oblika s tankim ljušturama, a boje je žutosmeđe ili kestenjaste. Potrebno mu je oko 80 godina da naraste do veličine od 12 cm.
Razlozi ugroženosti:
Jedan je od najcjenjenijih školjkaša za jelo pa su se zbog prekomjerenog izlova njegove populacije mjestimice smanjile. Kako je za vađenje ovog školjkaša neophodno razbijati stijene, njegovim izlovom uništavaju se velike površine kamenite obale što za posljedicu ima uništavanje staništa i smanjenje bioraznolikosti.
Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 79/02), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke prstaca iznosi 50,00 kn.

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić