• hr
  • en
  • de
  • it

Primorska jurčica/ Suaeda maritima

Opis vrste:
Visoka do 7-50 cm. Stabljika je uspravna ili malo polegla, jako razgranjena, blijedocrvene boje. Listovi su mesnati, poluvaljkasti, više-manje linealni i šiljastog ili okruglastog vrha. Cvjetovi su sitni, plod je obično zelene ili crvenkaste boje, sjemenke su crne, sjajne, duge 1-2 cm, fino mrežaste i na rubovima prugasto-točkaste. Cvjeta od srpnja do rujna. Vrsta je široke rasprostranjenosti. Nastanjuje šljunkovita i pjeskovita mjesta uz more.
Uzroci ugroženosti: Ubrzani razvoj turizma koji negativno djeluje na staništa vrste, a muljevite obale se nasipavaju.

Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09).

Nedopušteno branje možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić