• hr
  • en
  • de
  • it

ACI d.d. ostvario osjetan porast prodaje

ACI d.d. u prvih devet mjeseci ostvario rast prodaje od 2,1 milijuna eura u odnosu na prethodnu godinu

Rijeka, 27. listopada 2022. - Najveći lanac marina na Mediteranu, ACI d.d. u prvih je devet mjeseci 2023. godine zabilježio daljnji rast poslovnih rezultata uz naglasak na prihode od prodaje, posebice od usluge veza. Prema izvješću za treći kvartal, ACI je ostvario rast prihoda od prodaje za 2,1 milijuna eura ili 8% u odnosu na usporedno razdoblje iz prethodne godine. U sustav od 22 marine diljem Jadrana uloženo je ukupno 2,4 milijuna eura u promatranom razdoblju, dok je bruto dobit ostvarena u vrijednosti od 5,1 milijuna eura.

Unatoč prognozama za slabiju nautičku sezonu, najveći lanac marina na Mediteranu, ACI d.d., ostvario je povećane fizičke pokazatelje u marinama te samim time i rast prihoda od prodaje, ponajprije od usluge veza. U prvih devet mjeseci 2023. godine ACI je ostvario rast fizičkih pokazatelja u brod danima za 4%, što je uvelike doprinijelo ostvarenju rasta prihoda od prodaje za 2,1 milijuna eura. Uzevši u obzir da Društvo već duži niz godina posluje s istim brojem marina i kapaciteta, zabilježen rast prihoda rezultat je odluka Uprave Društva te promjena u strukturi vezova, pri čemu je najznačajniji rast zabilježen u marinama Dubrovnik, Rovinj te u marini Cres koje sudjeluju s 39% u ukupnom povećanju.

Nadalje, investicije u prvih devet mjeseci ove godine izvršene su u iznosu od ukupno 2,4 milijuna eura. Navedena ulaganja odnose se na izvođenje radova na sidrenom sustavu u marini Palmižana, popravak konstrukcije gata u marini Žut, sanaciju metalne konstrukcije drvene šetnice u marini Pula, radove na kolnom ulazu u marinu Vodice, uređenje poslovnih prostora u marini Opatija te druga ulaganja u cilju oplemenjivanja i podizanja standarda i kvalitete. Međutim, kako Uprava ističe, daljnje strateške investicije do daljnjeg neće biti ekonomski isplative zbog kratkih rokova trajanja koncesija koje su temeljni preduvjet za novije investicijske iskorake. Društvo stoga intenzivno provodi aktivnosti s ciljem produljenja koncesija i realizacije daljnjih kapitalnih ulaganja koja uvelike obogaćuju cjelokupnu turističku ponudu i vidljivost Republike Hrvatske.

Poslovni rashodi porasli su za 3,3 milijuna eura ili 16% ponajprije kao posljedica rasta troškova plaća, troškova vanjskih usluga, te ostalih poslovnih rashoda. Točnije 1,7 milijuna eura od ukupnih rashoda odnosi se na ulaganja u vlastiti kadar, odnosno povećanja materijalnih prava zaposlenika uslijed sklapanja aneksa kolektivnog ugovora kojim je povećana osnovna plaća te su usklađeni koeficijenti složenosti posla. Posebna sredstva usmjerena su i u podršku lokalnim zajednicama i udrugama te promoviranju sportskih aktivnosti  kroz sponzorstva i donacije na različitim projektima koji su u interesu šire zajednice. Za potrebe zajednice, ACI je u promatranom razdoblju izdvojio 0,5 milijuna eura, poglavito za financijsku podršku djeci i mladima, umjetnosti i kulturnoj baštini, zaštiti okoliša, znanosti, sportu i humanitarnim aktivnostima. 

„U svim marinama u sustavu ostvaren je rast prihoda, a ponajprije u marinama Dubrovnik, Rovinj i Cres koje su ostvarile pojedinačno povećanje veće od 0,2 milijuna eura. Vrlo važan i apsolutno nužan udio u ukupnim rashodima odnosi se na ulaganja u vlastiti kadar, odnosno povećanja materijalnih prava za naše zaposlenike koji su najzaslužniji za rezultate koje postižemo. ACI je i ove godine dobitnik nagrada Nautičkog jedra, a ACI marinu Rovinj sami su nautičari izabrali za najbolju domaću luku nautičkog turizma. U nadolazećem razdoblju ne očekujemo značajniji rast prihoda od postojećih usluga koje nudimo. Stoga nam je prioritet ulaganje u srodne djelatnosti kako bi se nastavio kontinuitet dobrih poslovnih rezultata, kao i rješavanje pitanja koncesija, čije je produljenje nužan preduvjet za daljnje strateške investicije, a koje bez produženja koncesija nisu isplative", poručio je predsjednik Uprave ACI d.d., Kristijan Pavić.

 

Izvor: Millenium prom., Lana K.