• hr
  • en
  • de
  • it
Usidreni katamaran na otoku Tijatu photo: http://beach-management.com
Usidreni brodovi kod otoka Tijata photo: http://beach-management.com
Brod na sidrištu u uvali Tijaščica photo: http://beach-management.com
Lijepa uvala Tijaščica photo: http://beach-management.com
Motiv sa Tijata photo: http://beach-management.com18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
24
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
25
28
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
26
29
23


Tijašćica/otok Tijat

Tijašćica je nenastanjena uvala na otoku Tijatu. Lijepo sidrište, sidri se na dubini oko 7 metara. Dobro sklonište, osim od vjetrova s juga.

Sidrište Tijaščica otok Tijat - prikaz Google Earth