• hr
  • en
  • de
  • it
Žalo u Veloj Stinivi na Hvaru photo: www.sharynandmike.com
Sumrak u Veloj Stinivi na otoku Hvaru photo: www.sharynandmike.com
Detalj sa plaže Vela Stiniva photo: www.sharynandmike.com
Mol u Veloj Stinivi na Hvaru photo: www.sharynandmike.com
Gumon u Veloj Stinivi photo: www.sharynandmike.com23.07.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
23
25
24
Tmax(°C)
25
26
24


24.07.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
25
28
23
Tmax(°C)
33
33
25


25.07.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
25
29
23
Tmax(°C)
32
32
26


Vela Stiniva/ otok Hvar

U uvali Vela Stiniva na Hvaru postoji mol s dubinom na vrhu od cca. 3 metra. Na žalost, taj je mol najčešće zauzet. Nautičari najčešće bacaju sidro ispred molića. U sezonskim mjesecima uvala je puna kupača.

U uvali su pretežno kuće koje se iznajmljuju turistima.

Prikaz s Google Eartha