• hr
  • en
  • de
  • it
Uvala Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Brod na sidru u Bijaru photo: Zoran Pelikan
Panorama uvale Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Kamena bitva u uvali Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Autokamp u uvali Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Brodovi u Bijaru photo: Zoran Pelikan18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
22
Tmax(°C)
24
26
23


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
22
25
22
Tmax(°C)
26
28
23


Bijar/ otok Cres

Bijar/ otok Cres     Plan uvale Bijar

PLAN UVALE BIJAR

Napomena: Planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"