• hr
  • en
  • de
  • it
Uvala Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Brod na sidru u Bijaru photo: Zoran Pelikan
Panorama uvale Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Kamena bitva u uvali Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Autokamp u uvali Bijar na Cresu photo:www.jazon.hr
Brodovi u Bijaru photo: Zoran Pelikan21.10.2017.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
11
16
14
Tmax(°C)
17
19
15


22.10.2017.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
14
16
10
Tmax(°C)
18
18
16


23.10.2017.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
10
12
11
Tmax(°C)
11
13
11


Bijar/ otok Cres

Povijest pretpostavlja da je uvala Bijar bila nekad glavna Osorska luka. Danas se u njoj nalazi autokamp.
Po sredini uvale je kameno privezište sa bitvom. Na njega se možete vezati sa sjeverozapadne strane jer je sa jugoistočne strane plitko. Najbolje je baciti sidro i vezati se krmom. 
U sezoni je najbolje baciti sidro usred uvale. Dno je muljevito a sidri se na dubini od 12 do 25 metara. Tlo dobro drži sidro.
Od Bijara ima pješice 10 minuta do Osora.

Video: Duga kod sidrišta Bijar/ otok Cres