• hr
  • en
  • de
  • it

Invazivne alge u Jadranu

Posljednjih se godina sve češće susreću organizmi koji izvorno ne žive u Sredozemnom moru. Najčešće su to tropske vrste iz Crvenog mora koje su u Sredozemno more dospjele prolaskom kroz Sueski kanal. Prema graditelju Sueskog kanala Ferdinandu Lesepsu, ove se crvenomorske vrste nazivaju lesepski organizmi. Strani se organizmi mogu donijeti u balastnim vodama tankera ili pričvršćeni o trupove brodova. Marikutturni uzgoj stranih organizama može dovesti do njihovog bijega u divljinu ili se s njima mogu neželjeno prenijeti "slijepi putnici". Strani organizmi mogu biti ispušteni iz akvarija, kao što je slučaj s invazivnom tropskom algom caulerpa taxifolia.

Ako se takav strani organizam započne uspješno razmnožavati u Sredozemnom moru i pri tome potiskivati autohtone organizme, započinje njegova biološka invazija koja dovodi do drastičnih promjena biološke, ekološke i krajobrazne raznolikosti s mogućim dugoročnim negativnim utjecajem na ljudske djelatnost.

- autohtona vrsta je vrsta koja je izvorno rasprostran na nekom području

- alohtona vrsta ili "strana" vrsta je organizam namjerno ili slučajno unesen u neko područje gdje do tada nije obitavao

- alohtona vrsta postaje invazivna ako se brzo razmnožava i širi te utječe na autohtone vrste i ekosustave, često s posljedicama po ljudske djelatnosti

UKLANJANJE I KONTROLA INVAZIVNIH ALGI

Uklanjanje invazivnih vrsta alga osjetljiv je posao kojeg obavljaju za to obučeni ronioci uz nadzor znanstvenika biologa. Nestručno uklanjanje može dovesti do njihovog širenja, ako se korištenjem neprikladnih metoda uklanjanja otkidaju brojni algini fragmenti. Do sada je uspješno proveden program uklanjanja vrste caulerpa taxifolia u Barbatskom kanalu uz otok Rab, dok su akcije uklanjanja u Starogradskom zaljevu na otoku Hvaru i Malinskoj na otoku Krku značajno usporile njeno širenje. Isprobane su brojne fizičke i kemijske metode njenog uklanjanja, ali su one primjenjive samo na malim površinama. Potpuno uklanjanje alge realno je jedino na područjima gdje je alga zahvatila manje od 1 ha morskoga dna.

Izvor: www.izor.hr