• hr
  • en
  • de
  • it

Caulerpa taxifolia

Alga Caulerpa taxifolia je tijekom 2007. bila poznata jedino za područje Starogradskog zaljeva. Na području Malinske zadnji je put primijećena krajem 2005., pri čemu su svi pronađeni talusi sakupljeni. U Barbatskom kanalu nije pronađena od 2001. godine.
U Starogradskom je zaljevu alga tijekom 2007. bila prisutna na tri lokaliteta: "Glavno nalazište", "Uvala sv. Ante" i "Veli zeleminac" (Slika 2). Na glavnom nalazištu alga je proširena na području veličine oko 75 ha. Najgušća naselja razvija u dnu zaljeva na muljevitom dnu i dubinama od 5 do 12 m. Lokalitet "Veli zeleminac" je nalazište zabilježeno prvi puta u kolovozu 2007. Alga je na nalazištu Veli zeleminac u rujnu 2007. zahvatila područje od oko 250 m2, na dubini od 10 m, većinom na pjeskovitom dnu. Nalazište se u rujnu 2007. sastojalo od četiri naselja promjera oko 2 m, šest naselja promjera oko 1 m, tridesetak inicijalnih stadija (talusi alge dužine desetak centimetara) te brojni fragmenti listića (Slika 3). Iznimno brojni fragmenti listića posljedica su hranjenja autohtonog puža Lobiger serradifalci. Kada se mali broj ovih puževa hrani algom C. taxifolia, oni dovode do fragmentacije talusa i tako pospješuju algino vegetativno razmnožavanje.

Nalazište u uvali Sv Ante je u rujnu 2007. činilo desetak naselja alge promjera oko 1 m, jedno naselje promjera oko 2 m, te dvadesetak inicijalnih stadija (talusi alge dužine desetak centimetara). Alga je bila razvijena u gustoj livadi cvjetnice Cymodocea nodosa na dubinama od 7 do 12 m.

Unatoč zabrani sidrenja, tijekom ljeta 2007. su se na algom zahvaćenom području svakodnevno sidrili nautički brodovi što je moglo rezultirati prijenosom alge na udaljena područja uključujući i nacionalne parkove (Slika 4).

Tijekom 2007. alga C. taxifolia u Starogradskom zaljevu je uklanjana u sklopu projekata koje vodi udruga BIOS, a koordiniraju znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Alga je uklanjana na lokalitetima "Sv. Ante" i "Veli zeleminac". Uklanjanje je obavljano u dva navrata tijekom jeseni 2007. Metode su bile prekrivanje crnim folijama i ručno sakupljanje.

Prema podacima iz Uprave za zaštitu prirode, ronilački klub Nautilus je na području Starogradskog zaljeva proveo tijekom jeseni 2007. godine, probno uklanjanje alge C. taxifolia metodom slatke vode. Osim fotografija koje smo dobili od Uprave, o provedbi uklanjanja nemamo nikakvih drugih saznanja.

Izvor: www.izor.hr