• hr
  • en
  • de
  • it

Zidna gušterica/ Podarcis muralis

Opis vrste:
Veličine do 7,5 cm, odrasli mužjaci su veći od ženki. Vrlo je varijabilno obojena. U većine jedinki temeljna je boja smeđasta ili sivkasta, ponekad i djelomično zelenkasta često sa tamnim i svijetlim prugicama na repu. Nastanjuje različita staništa. U sušim, odnosno južnijim, područjima ova vrsta je više vezana za vlažna ili djelomično vlažna i zasjenjena staništa. Mužjaci i ženke postaju spolno zreli nakon 1-2 godine. Legla sadrže po 2-11 jaja. Mladi se izlegu nakon 6-11 tjedana. Žive 4 do 5 godina. Hrane se beskralješnjacima, prvenstveno kukcima i paucima. Predatori su im razne zmije (npr. smukulja, bjelica), ptice i sisavci.
Zaštita:
Vrsta je zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09).
Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke zidne gušterice iznosi 500,00 kn.

Zidna gušterica

Krivolov možete prijaviti na slijedeće brojeve telefona:

Inspekcija zaštite prirode

Istra i Kvarner - sjedište u Rijeci
mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
tel: +385 (0)51 311302; mob: +385 (0)98 406313
e-pošta: ivanka.jelenic@min-kulture.hr

Zadarsko područje - sjedište u Zadru
Damir Mitrović, viši inspektor
tel: +385 (0)23 211129; mob: +385 (0)98 406979
e-pošta: damir.mitrovic@min-kulture.hr

Šibensko i splitsko područje - sjedište u Šibeniku
Davor Cukrov, viši inspektor
tel: +385 (0)22 215800; mob: +385 (0)98 406982
e-pošta: davor.cukrov@min-kulture.hr

Dubrovačko područje - sjedište u Dubrovniku
Vesna Daničić, inspektorica
tel: +385 (0)20 323191; mob: +385 (0)98 407121
e-pošta: vesna.danicic@min-kulture.hr

Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić