• hr
  • en
  • de
  • it

Vodič za ekološki svjestan boravak na plovilu-PLOVIDBA

Boravak na vezu/u marini

Kada ste na vezu, preporuča se da većinu aktivnosti obavljate na kopnu. Primjerice, koristite sanitarni čvor u marini za obavljanje nužde, tuširanje i pranje suđa. Palubu perite morskom vodom, a ako je potrebno koristite ekološke deterdžente.
Ako postoje spremnici za reciklažu, reciklirajte otpad.
Kod pristajanja nastojte, ako je moguće, ostaviti što veći razmak između plovila na vezu. Bilo bi idealno da je veći hireplica.co.uk od 40-60 cm. Naime, takav razmak omogućuje kakvo-takvo površinsko i dubinko strujanje vode i prolaz Sunčevim zrakama radi nesmetanog procesa fotosinteze, koji pak osigurava samopročišćavanje mora.Plovidba
Sjetite se da ste na odmoru i ne jurite od odredišta do odredišta. Prilagodite rutu svojim mogućnostima. Odredišta koja ne posjetite ove godine, posjetiti ćete sljedeće.
Ako ste na jedrilici, prilagodite svoju rutu vjetrovima, trudite se što manje koristiti motor. Ako ste na motornom brodu, plovite brzinom koja je optimalna u odnosu na potrošnju goriva.
Organski otpadci preostali nakon pripreme replicable.co.uk obroka mogu se baciti u more ako ste najmanje 12 milja udaljeni od najbližeg kopna (prema MARPOL konvenciji iz 1978). Razlog tome je i trajanje procesa razgradnje organskog otpada (kori od banane ili naranče potrebno je 2-5 tjedana da se razgradi).
Na otprilike toj udaljenosti može se u more ispustiti i sadržaj crnog tanka te ispust možete ostaviti otvorenim. Kada se približite kopnu, obavezno zatvorite ispust.
Tijekom plovidbe sklonite s palube nepotrebne stvari kako kojim slučajem ne bi replicaworld.co.uk završile u vodi, jer - u načelu, sve što padne u more je otpad.


Boravak u uvali
Uvale nas privlače svojom bistrinom mora i čistoćom okoliša. Kako bi tako i ostalo, posebnu pozornost ekologiji treba posvetiti upravo tijekom boravka u uvali.
Naravno, u uvalama je obavezno korištenje crnog spremnika. U blizini obale se ne preporuča bacanje organskih ostataka u more (zbog trajanja procesa razgradnje organske mase u moru). Imajte na umu da je pranje suđa moguće i bez deterdženta, a ako baš imate potrebu, bilo bi lijepo koristiti ekološke deterdžente.
Kad ste na sidru ili na bovi u uvali, budite što tiši. Tako ćete se, osluškujući tišinu, moći intenzivnije diviti replicawatch.org.uk ljepoti prirode, ne remeteći mir njenih stanovnika.
Ako sidrite, izrazito je važno da ne bacite sidro u livadu posidonije.
U nekim uvalama je u sezonskim mjesecima, kada je gužva, u najmanju ruku veoma teško sidriti, a da se ne ošteti posidonija. U tim slučajevima je najbolje, gdje to dubina dopušta, da netko od članova posade skoči u more i ručno položi sidro na dno dalje od posidonije. Osim ekoloških razloga, sidro "ne drži" dobro u posidoniji.
Ne sidrite u blizini drugih brodova, poštujte prostor diskrecije. Ako ste na motornom brodu - ne glisirajte u uvali.
Možete biti ponosni na sebe ako isplovljavate iz uvale ostavljajući sve onako kako ste zatekli prije svog dolaska.

Morska cvjetnica Posidonia oceanica, u narodu poznata kao "morska trava", endemska je vrsta Sredozemnog mora. Raste gotovo od površine mora do 50-ak metara dubine na pjeskovitom morskom dnu gdje razvija guste podmorske livade. Livade posidonije najveća su "spremišta" biološke raznolikosti u Jadranskom moru. U njima žive, mrijeste se, hrane i nalaze sklonište mnoge vrste qualityreplica.co.uk riba i rakova, od kojih mnoge imaju veliku gospodarsku važnost. Također, livade posidonije štite obalu od erozije, gustim spletom korijenja i podzemnih stabljika sprečavaju odnošenje sedimenta s morskog dna te obogaćuju morsku vodu i sediment kisikom. Zbog različitih ljudskih djelatnosti, livade posidonije su vrlo ugrožene i sve više nestaju. Osim ove vrste, u Jadranu žive još tri vrste morskih cvjetnica: Cymodocea nodosa, Zostera noltii i Zostera marina.


Benzinske crpke
Pri točenju goriva pripazite da Vam višak goriva ne isteče u more. Ako Vam se to ipak dogodi, mrlju od nafte poprskajte ekološkim deterdžentom za suđe.