• hr
  • en
  • de
  • it
Brodovi na molu u lučici Valun photo: Zoran Pelikan
Proljeće u Valunu photo: Zoran Pelikan
Motiv iz Valuna photo: Zoran Pelikan
Vrt u Valunu photo: Zoran Pelikan
Nautičarke se igraju loptom na molu u Valunu photo: Zoran Pelikan
Lučica Valun photo: Zoran Pelikan18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
20
Tmax(°C)
24
26
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
23
21
Tmax(°C)
24
26
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
25
21
Tmax(°C)
25
28
22


Valun/otok Cres

Valun/otok Cres     Valunska luka

LUKA VALUN/ otok Cres

U Valunu je najbolje pristati krmom na mol. Na molu ima mjesta za 10-tak plovila. Ako imate dublji gaz najbolje je pristati pri kraju mola gdje je nešto dublje.
Napomena: Planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

Valun je siguran samo za stabilnog vremena. Pogotovo nije preporučljivo pristati u Valunu za vrijeme bure. Lučki lukobran djelomično štiti luku od sjeverozapadnjaka. Najsigurnije mjesto u Valunskoj uvali je uvala Nedomisje koja se nalazi preko puta Valuna. U uvali se nalazi i jedna velika željezna bova - treba paziti ako se noću uplovljava.
Na kraju uvale je veliko žalo sa kampom. U Valunu automobilima pristup nije dozvoljen i jedno je od najmirnijih naseljenih mjesta na Jadranu.

CJENIK DNEVNOG VEZA - LUKA VALUN

 VEZ NA OBALI UZ UPOTREBU MURINGA

  • broj muringa 18
  • cijena po dužnom metru plovila - 1,91 Eura