• hr
 • en
 • de
 • it
Porec find-croatia com.jpg
Porec s mora_www to-porec com.jpg
Porec_lucica_www to-porec com.jpg
Porec_festival malvazija_www to-porec com.jpg
Porec stari grad www adria24 com.jpg
Poreč plan luke photo:www.porec-port.com18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
21
Tmax(°C)
25
27
21


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
20
Tmax(°C)
25
28
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
24
20
Tmax(°C)
26
29
22


Poreč/Istra

Poreč/Istra     Uplovljavanje u Poreč, plan luke i cjenik usluga

UPLOVLJAVANJE U POREČ I PLAN LUKE

Od četiri prolaza u luku najsigurniji je prolaz između hridi Barbaran i glave N lukobrana (na N rtu otočića Sv. Nikola); noću se ovom prolazu prilazi ploveći u bijelom sektoru (0620 - 1530) svjetla na hridi Barbaran. Ostalim prolazima mogu ploviti manji brodovi pazeći na ponekad vrlo jake struje.

ORIJENTACIJA: gusto pošumljen otočić Sv. Nikola; zvonik u mjestu; svjetlo na hridi Barbaran - crvena kula sa stupom i galerijom; svjetlo na glavi N lukobrana koji od otočića Sv. Nikola u smjeru NNE štiti luku - bijela kula sa zelenom kupolom.

VREMENSKE PRILIKE: jugo i NW vjetar mogu uzrokovati valovito more unutar luke

MAGLA: javlja se u prosjeku 10 do 15 dana u godini, naročito u zimskim mjesecima

MORSKE STRUJE: prevladavaju izlazno/ulazne struje morskih mijena do 0.3 čv. Dugotrajni, jaki NW i SW mogu povećati brzinu struje na 0.6 čv.
Luka javnog prometa Poreč namijenjena je za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova do 500 BRT čiji je gaz do 4 metra, za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe te za ostale privredne djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi.
Dio operativne obale jugozapadno od hotela Riviera koristi se za pristajanje brodova i brodica, u svrhu ukrcavanja i iskrcavanja putnika i robe. Od 20 sati navečer do 6 sati ujutro taj se dio obale, kao i jugoistočni dio obale od hotela Riviera, koristi za vez jahti te brodova u međunarodnom prometu.
Dio obale sjeveroistočno od hotela Riviera do carinskog gata koristi se za tranzitni vez jahti te za vez plovila koja se koriste za upravne svrhe.
Zapadni, istočni i južni dio carinskog gata koristi se u pravilu za pristajanje brodova u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika u međunarodnom prometu i obavljanje formalnosti pri ulasku stranih plovila u Republiku Hrvatsku.
Dio obale od carinskog gata prema zgradi Zagrebačke banke koristi se za vez u četverovezu brodova i brodica koje se bave izletničkom djelatnošću te brodova i brodica koje obavljaju taxi djelatnost.
Za korištenje ovog dijela obale brodovi i brodice koje se bave izletničkom djelatnošću moraju imati sklopljen Ugovor s Ovlaštenikom koncesije.
Dio obale od loma linije obalnog zida ispred zgrade Zagrebačke banke do prve kamene bitve koristi se za vez ribarskih brodova i brodica, sportskih brodica te za istovar ribe i snabdijevanje istih. Vez koriste vlasnici plovila koji s Ovlaštenikom koncesije sklope ugovor o vezu na njihov zahtjev.
Ugovor o godišnjem vezu mogu sklopiti vlasnici plovila čija dužina ne prelazi 20 metara.
Za sidrenje plovila koristi se uređeni prostor s napravama za vez koji predstavlja nepravilnu četverokutnu površinu, čiju jednu stranu čini vanjska strana obale od rta Sv. Lovrenca do čela lukobrana H u luci posebnih namjena Poreč, a drugu i treću stranu čine dijelovi dviju zamišljenih ravnih linija, od kojih jedna s polazištem od čela lukobrana H u luci posebnih namjena u smjeru na čelo jugozapadnog lukobrana otoku Sv. Nikola, a druga s polazištem od rta Sv. Lovrenc u smjeru na otok Sv. Nikola, i to obje strane do dijela zamišljene presjecišne ravne linije koja spaja lom obalnog zida ispred zgrade Zagrebačke banke i hridi Serafel s morske strane i koja ujedno čini četvrtu stranu te površine. Unutrašnja strana lukobrana Sv. Nikola - hridi Serafel koristi se za privez jahti i brodica.

PLAN LUKE POREČ

 

Marina Poreč
Tel: +385 (0)52 451913

www.marinaporec.com
- dizalica 5 tona
- benzinska postaja

 

 

Napomena: planovi imaju informativnu funkciju i ne služe za navigaciju  
Izvor: Karl-H. Beständig "808 LUKA I UVALA - Hrvatska, Slovenija i Crna Gora"

CJENIK DNEVNOG VEZA - LUKA POREČ

 MURING - GRADSKA RIVA
 • zapadno od carinskog gata 
 • broj vezova 15
 • plovila dužine do 18 m - 3,4 eura/m
 • plovila dužine od 18 m do 25 m - 4,8 eura/m
 • u cijenu uključeni strujni priključak i punjenje tankova vodom
 SIDRIŠTE SA PLUTAČAMA
 • broj plutača 15 
 • plovila dužine do 18 m  - 1,6 eura
 • plovila dužine od 18 m do 25 m - 1,6 eura
 • odvoz smeća gratis

* cijene su u eurima po dužnom metru plovila

Izvor podataka: http://www.porec-port.com