• hr
  • en
  • de
  • it
Silba crkva
Put na Silbi - photo by Kan Nikolaus
Silba ulice- photo by Monika Mihalić
Silba toreta - photo by Jelena Topčić
pristaniste Mul, Silba - photo by Sanja Lovrenčić
Silba zvonik - photo by Monika Mihalić18.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
19
23
21
Tmax(°C)
25
27
22


19.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
21
24
20
Tmax(°C)
25
27
22


20.09.2018.
prijepodne
poslijepodne
noć
prikaz
vjetar
Tmin(°C)
20
25
20
Tmax(°C)
26
28
22


Silba/otok Silba

Silba/otok Silba     Silba nekad

Prema dostupnim podacima Hrvati su najvjerovatnije naselili otok Silbu u 8 stoljeću. Bavili su se uglavnom stočarstvom, ali kako je Silba bila zadarska kolonija, imali su obvezu 1/4 stoke ili poljoprivrednih proizvoda predavati zadarskoj vlasteli. Od 15. stoljeća bave se i ribolovom, a od 16. stoljeća započinje pomorska orijentacija. Pri tome je izuzetno važnu ulogu imao položaj Silbe na pomorskom putu Zadar-Venecija. Vlasnik prvog broda bio je Juraj Vinturić, a prvi kapetan Grgur Matković.
Tijekom 18.st. pomorstvo je vrlo razvijeno. Jedan od najistaknutijih brodovlasnika Antun Vinturić dao je sagraditi zavjetnu crkvu svetog Marka, a braća Toma, šimun i Matij Pavlina crkvu majke Božje od Karmela.
Tijekom 18.st. život na Silbi obilježava prijevoz stoke iz Zadra za Veneciju, a broj brodovlasnika i kapetana je čak 40. Transportni brodovi za stoku zvali su se "manzere" (ital. manzo - goveda) i "kastere" (ital. castrato - ovan). Kapacitet manzera bio je 60-100 goveda a kastera 300-400 ovnova, a posao njihova transporta vrlo unosan. Tijekom zadnje dekade 18.st. transport stoke proširio se na Split, Trogir,Šibenik, Rijeku i posebno Trst, a zatim i dalje na Mediteran i oceane.
Do 1806.g. Silba je imala preko 200 vlasnika brodova i kapetana s preko 150 brodova za duge i kratke plovidbe s ukupnim nosivim kapacitetom od oko 20 000 tona, zbog čega je prednjačila u cijelom zadarskom arhipelagu i nosila naziv "Mala Venecija".
Ovakav napredak odrazio se i na kulturni razvoj otoka Silbe, te se uz niz sakralnih objekata otvara i prva i najstarija svjetovna škola na zadarskom otočju. Crkve su bile ukrašavane umjetničkim djelima, od kojih je sačuvan rad venecijanskog slikara Carla Ridolfi-a, kao i četiri rada Ticijanovih učenika.
Napoleonova okupacija Dalmacije 1806.g., kontinentalne blokade i piratstvo na moru rezultirali su kompletnom redukcijom pomorske akitvnosti. Ovaj trend se nastavlja konkurencijom brodova austrijskog Loyda i sve većim brojem parobrodova. Kapetani i pomorci odlazili su u velikom broju na strane brodove ili emigrirali u Sjevernu ili Južnu Ameriku.
Postoje odredene povijesne indikacije da se od druge polovine 18.st. na Silbi organiziraju privatni nautički tečajevi koje su vodili istaknuti iskusni kapetani: Jakov Ferara, Bartul Supičić, and Frano Lovrović.
Od 1883.g. do 1905 g. jedan od najistaknutijih voditelja bio je pomorac Antun Nakić.