• hr
  • en
  • de
  • it

Primorska gušterica/ Podarcis sicula

Opis vrste:
Veličine do 9 cm, ženke su manje od mužjaka. Vrsta je izrazito varijabilne obojenosti, posebno otočne populacije, te robusne građe. Leđni dio je najčešće zelene, maslinaste ili svijetlosmeđe boje s prugastim uzorkom koji se sastoji od tamnijih i svjetlijih linija ili niza točaka. Trbušni dio je najčešće bijele ili sivkaste boje, često s primjesom zelene boje. Polažu 1-5 legla godišnje, u svakome 2-12 jaja. Mužjaci su spolno zreli u prosjeku nakon jedne, a ženke nakon 1-2 godine, nakon što dosegnu oko 5 cm. Većinom se hrani raznim beskralješnjacima (pauci, kukci i drugi člankonošci). Zna se hraniti biljnim materijalom, posebno plodovima. Predatori ove vrste su razne ptice (galebovi, grabežljivice), zmije i sisavci. U Hrvatskoj je rasprostranjena u obalnom pojasu od Istre do Neuma u kontinuitetu te izolirana populacija kod Dubrovnika; dolazi i na mnogim otocima. Vrlo dobro opstaje na staništima koja su drastično izmijenjena u posljednjem stoljeću (požari, poljoprivreda i dr.).
Zaštita:
Njene endemične podvrste - jadranska primorska gušterica (Podarcis sicula adriatica) i dubrovačka gušterica (Podarcis sicula ragusae) strogo su zaštićene prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Visina naknade štete prouzročene ubijanjem ovih podvrsta iznosi 2.000,00 kn prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96).

Primorska gušterica